Tramvajová trať na Borská pole


Rubriky

Tramvajová trať na Borská pole bude prodloužením stávající tramvajové tratě linky číslo 4 z Košutky na Bory. V místech křižovatky ulic Klatovská a Kaplířova před dnešní konečnou této tramvajové linky se bude trať stáčet vpravo západním směrem do ulice Kaplířova. Zde se zhruba po 500 metrech v místě křižovatky s Dobřanskou ulicí přestavěnou na okružní bude nacházet nová tramvajová zastávka Dobřanská spolu s točnou tramvají, dopravním terminálem a parkovištěm P+R. Vlastní tramvajová trať bude dále pokračovat západním směrem přemostěním přes přivaděč I/27 z Klatov v místech bývalé lávky pro pěší k Západočeské univerzitě. Zde se trať bude stáčet severozápadním směrem a severně obcházet budovu Fakulty aplikovaných věd ZČU. Na úrovni křížení s ulicí Technickou vznikne tramvajová zastávka Západočeská univerzita. Poté se trať bude stáčet opět mírně jihozápadně až v prostoru východně od křižovatky ulic U Letiště a Podnikatelská dospěje ke konečné zastávce Borská pole. Celkový průběh zachycuje přehledová mapa:

Přehledová mapa tramvajové trati na Borská pole

Stávající konečná zastávka Bory bude spolu s obratištěm zrušena a přesunuta na Klatovskou ulici těsně před křižovatku Klatovské a Kaplířovy ulice. I tato křižovatka projde přestavbou tak, aby napojení Kaplířovy ulice na Klatovskou bylo kolmé. Za oběť však padne brána i hradba bývalých kasáren. Detailní podoba stavby je pak patrná z jednotlivých situačních plánů:

Zhotovitelem nové trati o délce 1,3 kilometru je konsorcium slovenských společností TSS GRADE a.s., Doprastav a.s. a české Doprastav CZ, spol s r.o. Investorem stavby je pak město Plzeň, které s dodavatelem podepsalo smlouvu dne 23. srpna 2018. Celkové náklady na výstavbu by měly činit 479,8 milionu korun bez DPH, přičemž cca 60 % nákladů bude hrazeno z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dalších cca 170 milionu korun již vynaložilo město Plzeň na výkup potřebných pozemků.

Historie výstavby

Historie výstavby této tramvajové trati, resp. úvah o její výstavbě sahá hluboko do historie. Velmi podrobně je tato historie popsána na webu Plzeňské tramvaje: Dojedou někdy tramvaje na Borská pole? První hmatatelné známky výstavby lze zaznamenat v letech 2010/2011 při dokončení silničního přivaděče I/27 od Klatov. Ten byl v prodloužení Kaplířovy ulice směrem k Západočeské univerzitě překlenut lávkou pro pěší. Již tehdy však byly krajní podpěry koncipovány pro uložení budoucího tramvajového mostu, což je patrné i ze snímků pořízených v té době:

Dalším děním na stavbě tramvajové trati je kácení dřevin v Kaplířově ulici, tedy v místech trasy uvažované trati, které proběhlo v březnu roku 2019. 3. září 2018 došlo k předání staveniště a již za několik dní bylo započato s terénními pracemi. 6.10.2018 byla snesena lávka pro pěší přes silnici I/27.

Situaci na stavbě (současné i budoucí) detailněji zachycují 4.11.2018 následující fotografie:


Zdroje:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *