Gryspekovská boží muka


Rubriky

Dříve stávala tato boží muka, nazývaná dle rodu Gryspeků z Gryspachu, u rozcestí cest, dnes ulic K Prokopávce a U Velkého rybníka. V roce 1981 byla boží muka silně poškozena automobilovou nehodou a po dlouhý čas ležela rozlomená v příkopu. Dnes jsou instalována ve střední části Bolevecké návsi.

Boží muka jsou tvořena kamenným gotizujícím dříkem otupeným do osmiboku, ústícím do čtyřboké kapličky, kde v čelním výklenku je vytesán Kristus na kříži s nápisem INRI, ostatní polokruhové výklenky jsou prázdné. V cviklech čelní strany jsou rosety. Kaplička vrcholí kamenným křížkem.

Celková výška božích muk je cca 2,95 metru. V horní části dříku je letopočet 1606, dále pak písmena S:K:A a monogram //s/B v zadní části a letopočet 1629 na podstavci.

Hlava Krista na kříži byla v minulosti uražena, k čemuž se váže pověst spojená s vymřením rodu Gryspeků.


Literatura

Kolektiv: Bolevec a okolí, Plzeň: Starý most, Sdružení boleveckých rodáků, 2001, str. 229

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *