Bývalý železniční most v ulici U Prazdroje


Rubriky

Ulice U Prazdroje, dříve též ulice U Měšťanského pivovaru, na svém východním konci, protíná spletenec železničního kolejiště, které vyúsťuje v trať Plzeň – Praha a Plzeň – Žatec. Dnes je čtyřproudová silnice překlenuta moderním železobetonovým mostem, avšak při jeho severním okraji, vpravo od podchodu pro chodce, který se zde nachází, je možné vypozorovat zbytky zdiva původního mostu, který sloužil přibližně do 60. let konce 80. let 20. století. Při pohledu z železničního náspu je patrné zábradlí na betonovém podkladu, i zbytek druhé, jižní opěrné zdi původního mostu. Prostor od ulice U Prazdroje, která sem kdysi ústila, je kryt betonovým objektem teplovodu, který pravděpodobně využíván bývalý prostor pod mostem k překonání zmiňované železniční trati.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *