Most Generála Pattona


Rubriky

Most Generála Pattona převádí v severo-jižním směru silnici I/20 přes řeku Mži, silnici I/26 a dále přes další komunikace místního významu. Most tvoří prakticky dva těsně přiléhající mosty označené 20-036..1 pro směr z Lochotína do centra (staničení 79,471) a 20-036..2 pro směr z centra na Lochotín (staničení 79,474). Jejich technické parametry jsou prakticky identické: délka mostu 226,995 m, délka přemostění 200,6 m, délka nadzemní konstrukce mostu 202,9 m, volná šířka 15,5 m, celková šířka (obou mostů) 31,5 m, šířka mezi obrubami 8 metrů, výška nad terénem 13,8 metru, stavební výška 2,95 m a úložná výška 2,02 metru. Chodníky mají šíři 4,25 metru, zábradlí je ocelové o výšce 1 m, povrch chodníků z litého asfaltu o tloušťce 30 mm. Vozovku tvoří živičná vrstva (AB) o tloušťce 70 mm a 70 mm podkladní betonová vrstva.

Celková plocha mostu činí 6391,35 m2, z toho plocha vozovky 1623,2 m2 a chodníků 862,325 m2.

Nosná konstrukce je čtyřkomůrková s proměnlivou výškou 1,2 až 2,6 m a šířce 12,7 m z předpjatého betonu B400. Nosný rám je o šesti polích s vetknutými  pilíři 4 a 5 s kyvnými pilíři 2, 3 a 6 a posuvně uložený naq ocelových válečkových ložiscích na krajních opěrách. Tloušťka žeber komůrek je 0,5 m s osovou vzdáleností 3,05 m, vrchní desky komůrek 0,2 m a spodní s proměnlivou tloušťkou 0,15 až 0,25 m. Příčná výztuž  na podporami je rovněž předpjatá.

Spodní stavbu tvoří dvě betonové krajní opěry s kvádrovým obkladem (délka 31 m, šířka 2,8 až 3,3 m a výška 4,45 až 5,985) a 5 mezilehlých podpěr, každá tvořená 4 pilíři (2 pro každý most)z železobetonu B 250 o rozměrech 2,5×2 m (pilíř 3 a 4) resp. 2,5×1 m (pilíře 2, 5 a 6) a výšce 9,34 m resp. 6,845 až 7,15 m.

Zatížitelnost mostu činí Vn 27 t/ Vr 60 t/ Ve 90t; Ve později snížena na 72 t.

Historie

Přípravné demoliční práce související se stavbou severojižního průtahu i vlastního mostu započali unikátní demolicí výbušninou 13.1.1967. Vlastní výstavba mostu byla zahájena v říjnu 1967.
11.11.1972 byl most pod názvem Most Antonína Zápotockého otevřen. V divadle J.K.Tyla byla při této příležitosti uvedena dramatizace Zápotockého románu Vstanou noví bojovníci. Stav mostu je od 5.12.2008 evidován jako „špatný“, jehož použitelnost je s výhradou či podmínečná. V roce 2012 byla provedena oprava dilatačních závěrů mostu.

Fotografie 2008

Fotografie 2010

Fotografie 2017

2 komentáře

  1. Jan Svoboda Reagovat

    zajímalo by mě jak jsou uložena ocelová lana v předpjatém betonu , mají antikorozní ochranu ? lze nějak zkontrolovat stav těchto ocelových lan ? proč byla snížena nosnost mostu na 72 t ?

  2. Milan Zahn Autor článkuReagovat

    null
    V noci z 9. na 10.4.2017 začala fakticky rekonstrukce tohoto mostu. Avizovala to nedělní výluka tramvají na lince 1 a 4 z důvodu osazení výhybek. A v pondělí bylo již vše jasné, provoz jednokolejný, dopravní omezení, přesunutá zastávka tramvaje linky 2 k synagoze (těžko říct proč).
    null

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *