Božkov


Rubriky

Městská část Božkov se nachází při východním okraji města Plzně na katastrální výměře 6,47 km2.

První písemná zmínka o vesnici Božkov, jejíž název je odvozen od pojmenování „Božkův dvůr“, tedy od osobního jména Božek, se datuje do roku 1338, kdy Konrád z Dobřan (majitel poloviny Božkova) daroval plat z 5 tamních dvorů špitálu sv. Máří Magdalény (U Zvonu), který založil. Po dlouhé období čítal Božkov 10 stavení (statků), i když vlastnictví obce postupně přešlo na město Plzeň. K rozmachu dochází až na počátku 18. století. Charakter obce byl vždy převážně zemědělský.

Z dochovaných architektonických objektů (renesančních, barokních i empírových) např. čp. 1 (přejímání městské renesanční architektury – 1855 postaven vjezd a branka formou bosovaných portálů typických pro 16. století), barokní kapička (na návsi) postavená zednickým mistrem Kodlem z Doubravky roku 1840 či kaplička u trati z roku 1747. Roku 1820 je zřízena podomní škola (dříve chodili děti do Doubravecké školy ke sv. Jiří), roku 1828 škola pomocnická, která se později osamostatnila. O počtu obyvatel svědčí nejlépe následující čísla: 330 obyvatel (1843), 2001 obyvatel (1910) a 3022 obyvatel (1930). Božkov byl spolu s dalšími obcemi připojen k Plzni roku 1942.

Stavební zajímavostí byla tzv. kontribučenská sýpka (k nucenému ukládání zásoby obilí), která stávala u Čp. 18 a byla nazývána Panský srub. V obci byl rovněž mlýn o 3 kolech, který byl později novým majitelem přestavěn na továrnu na výrobku kovového zboží Feronne. Od roku 1826 v obci existoval chemický podnik J. D. Starcka. V 90. letech vzniká celá řada továren (Lihovar Stock Cognac Brandy, výroba kočárků, čokolády, pomníků, ovocných vín, plavení a mletí žlutého okru, výroba likérů, vodárna pivovaru Světovar a 4 cihelny). Po vzniku ČSR vzniká městská část „Na Libušíně“. V té době bylo v Božkově 6 hostinců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *