Bývalá manipulační kolej do Světovaru


Rubriky

Pivovar Světovar disponoval železniční vlečkou z železniční trati Plzeň-České Budějovice resp. z nádraží Plzeň-Koterov. Manipulační železniční vlečka odbočovala z kolejiště nádraží Plzeň-Koterov ihned za severním koncem nádražní budovy a obloukem se stáčela vlevo k západu. Procházela současným porostem a křížila Koterovskou ulici. Poté se obloukem vpravo stáčela k severu, překročila Slovanskou alej a vstoupila do areálu Světovaru, kde se rozdělila na dvě větve a vstoupila mezi budovy. Kolej byla zrušena v 60. letech 20. století.

 

 

1 komentář

  1. Milan Zahn Autor článkuReagovat

    Byly přidány fotografie z místa průběhu bývalé vlečky. Z nádraží Plzeň-Koterov vycházela jako v pořadí druhá kolej od nádražní budovy. Dnes je kolej zlikvidována i na nádraží, průběh je však stále patrný. Místy je patrné štěrkové lože či zářezy po vytrhaných pražcích, na jednom místě je i zachovaný pražec. Průběh bývalé vlčky prozrazují i dva můstky. Do areálu Světovaru vstupovala vlečka dvěma vraty, která jsou zachována v jižní ohradní zdi ve Slovanské aleji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *