Tyršův most


Rubriky

Historie

Silniční Tyršův most přes řeku Radbuzu v Doudlevcích, který spojuje Radobyčice a další vsi v okolí s Plzní, byl postaven dle návrhu prof. Ing. Františka Faltuse, DrSc., v roce 1933, jako první úplně svařovaný obloukový most na světě. Tento most, který ve své době patřil mezi pět nejodvážnějších staveb světa, nahradil starší ocelový most do Rabyčic, který překonával řeku Radbuzu přibližně 150 metrů východněji. Dosud je v terénu na levém břehu patrný průběh cesty od původního mostu do Doudlevec. Konstrukce Tyršova mostu byla vyrobena a smontována mostárnou Škodových závodů v Plzni.V roce 1994 byl most prohlášen za nemovitou kulturní památku. V letech 1994 až 1995 byla provedena zásadní a často oprávněně kritizovaná rekonstrukce, při níž byl z původního mostu zachován pouze oblouk. Ostatní části byly vytvořeny odlišně od původní podoby. Na přestavbu odkazuje pamětní deska vsazená do mostu.

Technický popis

Most přes řeku Radbuzu nese označení 18032-4 a je ve správě Plzeňského kraje. Tvoří jej ocelové obloukové pole o rozpětí 50,6 metru a dvě železobetonová předmostí.

Délka přemostění: 77,8 m
Délka nosné konstrukce: 78,6 m
Výška nad terénem: 14,6 m
Výška nad hladinou: 10,8 m
Stavební výška: 1,6 m
Úložná výška: 0,81 m
Volná šířka: 11 m
Šířka mezi obrubami: 7 m
Šířka chodníků (každý): 2 m
Plocha mostu: 903,9 m2
Plocha vozovky: 550,2 m2
Plocha chodníků: 314,4 m2

Nosnou konstrukci tvoří dva dvoukloubové ocelové nosníky o výšce 0.95 m. Oblouky jsou mezi sebou zavětrovány na vzdálenost 6.3m. Na horní pásnici oblouků jsou stojky pro podepření mostovky o vzájemné vzdálenosti 4.35m. Mostovku tvoří ocelová ortotropní deska jako spojitý nosník, jehož podpory tvoří stojky na obloucích, dva betonové pilíře, dvě ocelové kyvné stojky a dvě krajní betonové opěry. Na ortotropní desce je v tloušťce 85 mm izolační a živičná skladba vozovky.
Spodní stavbu tvoří krajní opěry tvořené zeminou, škvárou a prostým betonem o délce 10 metrů a výšce 6,5 až 14 metrů a potom 2 členité pilíře tvořící mezilehlou podpěru o délce 10 metrů, šířce 2 metry a výšce 13,5 metru.

Literatura
  • Cais Jiří, Vodřich Ladislav, Průvodce naučnou stezkou údolím Radbuzy. Plzeň: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2011.
  • Wikipedia: Tyršův most [online][vid. 14.1.2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tyršův_most_(Plzeň)
  • eStav.cz: Technické památky v Plzni a na Plzeňsku [online][vid. 14.12012]. Dostupné z: http://www.estav.cz/region/plzensko/techpam.asp

Související články:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *