Kaple sv. Floriána, Šebestiána a Anny


Rubriky

Pravděpodobně v těsné blízkosti bývalého kostela sv. Rocha na Roudné stávala na místě dnešního domu čp. 58 od  kaple sv. Floriána, Šebestiána a Anny. Tuto svatyni nechal postavit v roce 1599 plzeňský měšťan Šebestián Pechovský se svojí ženou Annou a byla vysvěcena samotným pražským arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé.

Pechovský byl velkým oblíbencem císaře Rudolfa II., u kterého od roku 1571 působil jako učitel češtiny a rovněž byl sekretářem pražského arcibiskupa. Při svém pobytu v Plzni v letech 1599-1600 pobýval císař ponejvíc v Pechovského domě na náměstí, čp. 289. Císař nechal svého oblíbence povýšit do šlechtického stavu a údajně mu osobně vymaloval erb.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *