Podhorní mlýn


Rubriky

Mlýn je poprvé na Skvrňanském předměstí v místech dnešního Pekla připomínán roku 1409. Po období husitsví je tento mlýn dle nového mlynáře Kozy nazýván Kozův mlýn1.

Skvrňanské předměstí

Literatura

  • M.Wasková, R. Široký, Nástin topografie historického skvrňanského předměstí v Plzni a otázka polohy nejstaršího židovského hřbitova, in: Nardi aristae, Sborník k sedemdesátým narozeninám Ivana Martinovského, str. 97
  • Plánek: Radek Široký, Martin strejc, Interpretační plánek lokalizace středověkého židovsksého hřbitova

Poznámky:
  1. Josef Strnad, Nejstarší místopis Plzně do válek husitských, Sborník městského historického musea v Plzni 1, 1909, str. 82 []

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *