Most U Jána (Tyršova ulice)


Rubriky

Železobetonový most přes řeku Radbuzu byl postaven v roce 1979 jako součást průtahu městem ve směru Praha – Rozvadov. Most je tvořen třemi samostatnými mostními tělesy označenými: 26-013..1 povodní, 26-013..2 návodní a PM 099 střední. Krajní tělesa byla určena pro silniční dopravu, střední plánováno jako rezervní pro případnou tramvajovou dopravu.

Ačkoliv dle dostupné dokumentace jsou technické parametry obou krajních těles shodné, je zjevné na první pohled, že tomu tak není. Minimálně šíře chodníků tomuto neodpovídá, neboť povodní těleso obsahuje jen dva jízdní   pruhy, zato široký chodník oproti návodnímu tělesu, který disponuje třemi jízdními pruhy. Rovněž rok výstavby 1979 neplatí pro obě krajní tělesa, neboť v roce 1988 bylo v provozu pouze povodní mostní těleso obsluhující již dokončený průtah směrem k Rychtářce., což je dobře patrné např. z leteckého snímku z roku 1988. O středním těle nejsou technické údaje k dispozici.

Technická specifikace:

Údaj Hodnota
Označení 26-013..1
Délka 61,7
Délka přemostění 49,77
Délka nosné konstrukce 54,05
Celková šířka 14,3
Volná šířka 13,7
Šířka mezi zábradlím 13,7
Šířka mezi obrubami 11,5
Stavební výška 1,126
Úložná výška 1,326
Výška nad terénem 8
Výška nad hladinou 7
Hloubka vody 1
Levý chodník 1,365
Pravý chodník 0,835
Označení šikmosti pravá
Šikmost (g) 82,9
Plocha mostu 772,915
Plocha vozovky 621,575
Plocha chodníku 118,91
Zatížitelnost normální (Vn) 27 (21)1
Zatížitelnost výhradní (Vr) 60 (36)1
Zatížitelnost výjimečná (Ve) 90 (54)1

1) Původní zatížitelnost stanovena tabulkově v roce 2002, údaje v závorkách stanoveny v roce 2007.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *