Borek


Rubriky

Zaniklá obec Borek, někdy uváděná jako Mnichovský Borek, stávala při cestě z Bolevce do Třemošné. Za svůj název vděčí patrně jednak okolnímu borovému lesu a poté skutečnosti, že byla po určitý čas majetkem františkánského kláštera (odtud Mnichovský). Dnes ji připomíná již jen pomístní název lesní trati východně od této silnice.

První údaj o vsi je v plzeňské Soudní knize č. 2 na fol. 24 je k 27. 5.14541. Roku 1459 je františkánský klášter v Plzni na pokyn papeže Pia II odevzdán observantům2, což následujícího roku potvrdil i král Jiří z Poděbrad. V souvislosti s tím majetek kláštera přešel do správy plzeňské obce včetně obce Borek. Roku 1543 jsou v Borku uváděny 4 pusté dvory. Po roce 1560 již o vsi nejsou žádné zmínky. Místní obyvatelé patrně přesídlili do blízkého Bolevce, pole a louky byly zatopeny rybníky či zalesněny.

Při studiu historických pramenů Borku je nejzásadnější komplikací přítomnost Štěnovického a Nebílovského Borku na jih od Plzně, což vede k možnosti záměn. Mezi takovou zjevně patří i skutečnost, že počínaje J. Strnadem je od roku 1886 uváděno znovuosídlení Borku po roce 1460. Tento omyl je vyvrácen až P. Rožmberským roku 1993.

V souvislosti s rozšířením silnice I/27 byl v této lokalitě proveden v srpnu a září 2018 archeologický průzkum. Díky němu byly nalezeny pozůstatky této obce napovídající, že velikost obce mohla být větší, než se dle historických pramenů doposud předpokládalo.

Fotografie z archeologického průzkumu

Literatura

  • BĚLOHLÁVEK, Miloslav. Plzeňská předměstí. Plzeň: Nava, 1997, 134 p. ISBN 80-721-1003-9.
  • JEŽEK, Petr. Archeologové našli u Plzně pozůstatky prastaré osady, zanikla za husitů. IDNES.cz [online]. 30.8.2018 [cit. 2018-11-29]. Dostupné z: https://plzen.idnes.cz/archeologicky-pruzkum-plzen-tremosna-silnice-stredovek-borek-p7l-/plzen-zpravy.aspx?c=A180830_424119_plzen-zpravy_vb

Poznámky:
  1. Druhý zápis je datován 16. května 1455 a třetí, po kterém nabyl zápis právní moci je 19. dubna 1456. []
  2. Přísnější řehole františkánského řádu. []

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *