Rooseveltův most


Rubriky

Původní přemostění v dané lokaltě zajišťovali mosty dva. Při pohledu od centra města první přes Valchářskou strouhu na Rychtářku a druhý prakticky v přímém směru od prvního z Rychtářky přes Mži na Roudnou. 23.11.1850 začal sloužit nový kamenný tříobloukový most přes Mži, který byl vytvořen mírně západním směrem od původního, čímž byl vytvořen typický zalomený koncept. Původní kamenné zábradlí bylo v letech 1889 až 1890 nahrazeno ocelovým. V 80. letech 20. století byl most radikálně přestavěn.

Dominantou mostu je soubor soch pocházejících z různých míst města. Současné uspořádání je při pohledu od centra následující:
– vlevo:
Socha sv. Rocha

Původně byla socha z roku 1725 umístěna na domě č. p. 140 v Saské ulici. Původ je připisován widmanovské dílně, avšak umělecká kvlaita není vysoká.

Socha sv. Judy Tadeáše

Tato umělecky velmi cenná socha je jako jedinná ze souboru soch na mostě signována (na levé straně podstavce): „OPUS LAZARI W 1745“. Původní umístění sochy bylo u vstupní brány na hřbitov u kostela sv. Bartoloměje na dnešním námětí Republiky.

Sousoší Kalvárie

Sochy po stranách litinového krucifixu, který byl odlit v plaské huti a na most osazen v roce 1852, vlevo Panna Marie a vpravo sv. Jan, byly původně ozdobou Pražského kamenného mostu naproti sousoší Piety. Vznik je datován do roku 1750 a autorem je A. Herich.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Neobvyklé zpodobnění, které podle posledních poznatků pochází rovněž od Lazara Widmana. Vznikla v 30. letech 18. století a byla umístěna již na původním mostě.

– vpravo:
Socha sv. Františka Serafinského

Socha původně zdobila Pražský most přes Radbuzu. Vznikla ve 30. letech 18. století, autor je však neznámý.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha původně stávala u Říšské brány. Její vznik je datován do druhé čtvrtiny 18. století.

Socha sv. Bonaventury

I tato socha, původně stávající u brány hřbitova při kostelu sv. Bartoloměje, je někdy přisuzována Lazaru Widmanovi, avšak většinou je přijímán názor o neznámém autorovi.

Socha sv. Jana Sarkandera

Tato socha z 30. let 18. století je přisuzováína přímo Lazaru Widmanovi a její původní umístění bylo na starém mostě přes řeku Mži.

Technické parametry mostu
Most se skládá ze čtyř částí: přes Tyršovu ulici (PM-003), oblouk (PM-002), most přes Mži (PM-001) a oblouk přes inundaci řeky (PM-003a).

PM-001: Rooseveltův most

Délka mostu: 88,95
Délka přemostění:
Celková šířka: 11,5
Šířka mezi zábradlím: 11
Šířka mezi obrubami: 7
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 1,66
Výška nad terénem: 11,4
Plocha mostu: 1022,92
Plocha vozovky: 622,65
Plocha chodníků: 355,8
Zatížitelnost normální:
Zatížitelnost výhradní:
Zatížitelnost výjimečná:
Zábradlí: ocelové
Ostatní vybavení mostu: 3x kabelový žlab, 2x PVC
Nosná konstrukce: 3 pole po 26,65 metrech. Klenba zesílená spojitým  železobetonovým  nosníkem s převislými konci s náběhy nad podporami a s trámovým profilem ve střední části mostních polí. Původní klenba z pískovcových kvádrů je nadbetonována o 0.10 m betonem s Kari sítí a nese pouze vlastní tíhu.
Spodní stavba: Dvě krajní podpěry, 2 pilíře, vše železobeton, příp. kamenný obklad.
 Náčrtek:  

PM-002: Oblouk mostu

Délka mostu: 84,22
Délka přemostění:
Celková šířka: 12,65
Šířka mezi zábradlím: 11
Šířka mezi obrubami: 7
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 1,06
Výška nad terénem: 5,2
Plocha mostu: 1065,38
Plocha vozovky: 589,54
Plocha chodníků: 336,88
Zatížitelnost normální: 32
Zatížitelnost výhradní: 80
Zatížitelnost výjimečná: 196
Zábradlí: ocelové
Ostatní vybavení mostu: chráničky kabelů
Nosná konstrukce: 5 polí. Spojitá železobetonová deska s konzolami, šířky 8.5 m, s konzolami 2×1.25 m, tl. desky konst. 0.80 m, tl. konzol konst. 0.30 m. Nad podporami jsou v desce skryté příčníky š. 2.20 m. Ložiska hrncová nad každou podporou 2 ks, pevné ložisko je osazeno nad pilířem D (vně oblouku).
Spodní stavba: 6 železobetonových podpěr
Náčrtek:  

PM-003: Přemostění Tyršovy ulice

Délka mostu: 33,3
Délka přemostění: 30
Celková šířka: 13,5
Šířka mezi zábradlím: 11
Šířka mezi obrubami: 7
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 1,1
Výška nad terénem: 56,33
Plocha mostu: 449,55
Plocha vozovky: 233,1
Plocha chodníků: 199,8
Zatížitelnost normální: 60
Zatížitelnost výhradní: 133,5
Zatížitelnost výjimečná: 190
Zábradlí: ocelové
Ostatní vybavení mostu:
Nosná konstrukce: Železobetonová předpjatá spojitá deska o dvou polích, šířky 10.5 m s oboustrannými konzolami vyloženými 1.35 m. Tl. desky 0.80 m.
Spodní stavba: 3 železobetonových podpěry ze železobetonu B 250, založené na velkoprůměrových pilotách.
Náčrtek:  

PM-003a: Přemostění inundace

Délka mostu:
Délka přemostění: 14,8
Celková šířka: 10,3
Šířka mezi zábradlím: 10
Šířka mezi obrubami: 6
Levý chodník 2
Pravý chodník: 2
Stavební výška: 2,15
Výška nad terénem: 5,1
Plocha mostu:
Plocha vozovky:
Plocha chodníků:
Zatížitelnost normální:
Zatížitelnost výhradní:
Zatížitelnost výjimečná:
Zábradlí: litinové v 1,1 m
Ostatní vybavení mostu:
Nosná konstrukce: Segmentová kvádrová kamenná klenba, vzep. 2.9 m, tl. 0.95 m, š. 9.4 m, čelné zdi z lomového kamene.
Spodní stavba:
Náčrtek:  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *