Rokycanská ulice


Rubriky

Dříve též Rokycanova třída, Rokycanská třída. Jedna z dopravně nejdůležitějších ulic města Plzně, orientovaná z centra města směrem na východ k Rokycanům a dále na Prahu. V dnešní podobě se jedná o čtyřproudou komunikaci s označením I/26 – E50 o celkové délce cca 5144 metrů (3639 metrů bez dálničního přivaděče). Její běh směrem ku Praze začíná vjezdem pod železniční viadukt tratě Plzeň – Praha a Plzeň – Žatec, kde končí ulice U Prazdroje a začíná první cca 246 metrů dlouhý úsek k první křižovatce, dříve někdy zvané “ U stavebních strojů“ díky dnes již neexistujícímu areálu firmy Stavební stroje v místě dnešního obchodního centra Interspar. Jedná se o světelnou křižovatku, ze které se vlevo odděluje ulice Jateční směřující jednak k Bílé Hoře a pak především do Doubravky a vpravo ulice rovněž Jateční, která však po cca 102 metrech přechází v ulici Cvokařskou obsluhující již zmiňovaný areál nákupního centra Interspar a Baumax a dále malou průmyslovou oblast mezi nákladním seřaďovacím nádražím na trati do Českých Budějovic a řekou Úslavou. Tento úsek je pro dopravu slepý a dále, podél řeky, neprůjezdný. Rokycanská ulice dále pokračuje směrem k řece Úslavě, kterou překonává díky betonovému mostu a začíná stoupat vzhůru v přímém úseku ke křižovatce U Pietasu . Dříve však protne ještě křižovatku vlevo s ulicí Dítětovou vedoucí na Letnou a vpravo s ulicí Revoluční vedoucí do Lobez. Jedná se sice o křižovatku světelnou, ovšem mimo provoz. A poté již následuje křižovatka U Pietasu, jedna z nejvýznamnějších křižovatek Rokycanské ulice. Vlevo odbočuje Masarykova ulice, dnes pomyslná páteř městské čtvrti Doubravka, vpravo pak ulice Dlouhá, plnící obdobnou funkci pro městskou čtvrť Lobzy. Rokycanská ulice od křižovatky dále stoupá v přímém směru, vpravo míjí odbočku místní komunikace obsluhující malý průmyslový areál, čerpací stanici a obchodní komplex (dříve supermarket Delvita) po pravé straně Rokycanské ulice, poté další odbočku účelové komunikace vpravo, obsluhující autoservis Opel a vlevo odbočku ulice Jiřinová vedoucí směrem ke Špitálskému lesu a ústící ve stejnojmennou ulici Ke Špitálskému lesu. Po cca 200 metrech následuje opět odbočka vpravo na místní komunikaci obsluhující další autoservis a vlevo ulice Vavřínová. Na vlastním vrcholu stoupání je další významná křižovatka, křižovatka u hřbitova. Vpravo odbočuje ulice Vyhlídková, mířící k nádhernému vyhlídkovému místu na Plzeň Švábiny, vlevo pak Hřbitovní směřující dolů do zadní části Doubravky. Křižovatka je nově, tedy v roce 2009 provedena jako světelná. Rokycanská ulice prochází dále mezi hřbitovy, a to vlevo hřbitovem ústředním a vpravo židovským, ke křižovatce u obchodního centra Plzeň. Nejprve vpravo těsně za židovským hřbitovem odbočka první, určená především pro trolejbusy, které zde mají konečnou stanici a hned poté po 122 metrech poslední světelná křižovatka, kde vpravo odbočuje příjezd k obchodnímu centru v podobě ulice U Zahrádek. Jedná se o poslední světelnou křižovatku Rokycanské ulice. Následuje dopravní značení konec obce a poté odbočky k čerpacím stanicím, přičemž od čerpací stanice vpravo ve směru jízdy z města lze projet do areálu nákupního centra. Následuje mimoúrovňová křižovatka se silnicí III/18019a, která od napojení sjezdu vlevo ve směru z Plzně nese směrem k Červenému Hrádku název K Fořtovně a vpravo směrem k Božkovu název K  Hrádku. Rokycanská ulice dále pokračuje v podobě dálničního přivaděče, kdy oficiálně název Rokycanská ulice nese ještě dalších 1505 metrů. Podoba městské ulice však končí 250 metrů za středem mimoúrovňové křižovatky, kde končí veřejné osvětlení a ulice, tedy spíše již jen silnice probíhá lesním porostem směrem na východ v podobě již zmiňovaného dálničního přivaděče ústícího na dálnici D5 směrem na Prahu na Exitu 69 – Ejpovice.

Zajímavostí Rokycanské ulice je dosud nezmíněný provoz několika trolejbusových linek, které jsou součástí městské hromadné dopravy v  Plzni. V současné době (červenec 2009) se jedná o trolejbusové linky číslo 10 (konečná Doubravka, Na Dlouhých) odbočující z Rokycanské vlevo na Jateční ulici stejně jako linka 16 (konečná Doubravka, Zábělská) , linku 13 odbočující z Rokycanské vpravo U Pietasu do Lobez a konečně linku 11 k ústřednímu hřbitovu.

Další zajímavostí jsou čtyři podchody pod Rokycanskou ulicí a to v prostoru za křižovatkou s Jateční ulicí, dále ústící do ulice Spolkové bezprostředně za mostem přes Úslavu u divadla Alfa, další pod (před) křižovatkou U Pietasu – ulice Spolková a poslední u ústředního hřbitova, který spojuje prostor parkoviště a ústící přímo do areálu hřbitova.

A pokud se jedná o dopravní stavby Rokycanské ulice, pro úplnost lze uvést i kolektor bezprostředně za křižovatkou U Pietasu č. 26-006..3. Tento kolektor z roku 1986, obsahuje vedení nízkotlakého plynovodu, vodovodu (600 mm, litina), telekomunikačních kabelů a 3x NN a 2x VN kabely.

Samozřejmostí Rokycanské ulice je asfaltový povrh, veřejné osvětlení, odkanalizování dešťové vody a dva jízdní pruhy v každém směru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *