Bývalý hřbitov dominikánského kláštera

Existence hřbitova je neodmyslitelně spojena s existencí kláštera. Mezi obyvateli bylo pohřbívání na klášterních hřbitovech velmi oblíbené, což vedlo k častým sporům se zdejšími kněžími, zejména ve 14. či 15. století. Zánik všech hřbitovů uvnitř města, tedy nejen klášterních, je spojen s datem 23.8.1784 bylo vydáno nařízení k jejich zrušení z hygienických důvodů.

Bývalý hřbitov františkánského kláštera

Existence hřbitova je neodmyslitelně spojena s existencí kláštera. Mezi obyvateli bylo pohřbívání na klášterních hřbitovech velmi oblíbené, což vedlo k častým sporům se zdejšími kněžími, zejména ve 14. či 15. století. Zánik všech hřbitovů uvnitř města, tedy nejen klášterních, je spojen s datem  23.8.1784 bylo vydáno nařízení k jejich zrušení z hygienických důvodů.

Bývalý hřbitov u sv. Bartoloměje

Hřbitov kolem kostela sv. Bartoloměje na centrálním plzeňském náměstí existoval patrně samého počátku existence a fungování tohoto chrámu. Existenci dokládají například spory mezi zdejšími faráři a mnichy z obou klášterů o tom, kde by měli být zemřelí pohřbíváni z  první poloviny 14. století. V některých případech byl nutný i zásah krále.

O využívání hřbitova svědčí i nutnost jeho rozšíření na počátku 18. století.  V dubnu 1726 dochází ke zbourání několika krámků zámečníků, puškařů a cvokařů v prostoru mezi chrámem a dnešním biskupstvím, tehdejším arciděkanstvím. Tím byl vytvořen prostor pro zbudování nové hřbitovní zdi a dvou nových kostnic.

23.8.1784 bylo vydáno rozhodnutí o zrušení všech hřbitovů uvnitř města, a to z hygienických důvodů. Hřbitov u sv. Bartoloměje definitivně zaniká v roce 1799, kdy je zbourána i zeď kolem zrušeného hřbitova. Některé prvky výzdoby hřbitova byly přemístěny na jiná místa ve městě, např. socha sv. Judy Tadeáše, která nyní zdobí Rooseveltův, dříve Saský most.

Pokračovat„Bývalý hřbitov u sv. Bartoloměje“

Bývalý hřbitov u špitálního kostela sv. Máří Magdalény

Hřbitov se rozkládal kolem špitálního kostela sv. Máří Magdalény na Pražském předměstí v místech nazývaných U Zvonu. V roce 1779 byl podán dokonce návrh na jeho rozšíření a zřízení kostnice. Zánik hřbitova přichází 23.8.1784 kdy bylo rozhodnuto, že z hygienických důvodů budou zrušeny všechny hřbitovy uprostřed města.

Kolektiv: Historický atlas města Plzně, Plzeň: Statutární město Plzeň, Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha, 2009
Plánek na rozšíření hřbitova
Pokračovat„Bývalý hřbitov u špitálního kostela sv. Máří Magdalény“

Hřbitovy v Plzni – přehled

Přehled hřbitovů v Plzni:


Zobrazit Plzeňské hřbitovy na větší mapě

Červeně označené jsou v současnosti užívané hřbitovy (ačkoliv hřbitov u Všech Svatých a  u sv. Mikuláše již užíván není), žlutě hřbitovy židovské (užíván je však již pouze hřbitov na Rokycanské) a hřbitovy zaniklé jsou označeny fialově.

Hřbitov u Borské věznice

Hřbitov pro trestance Věznice Plzeň – Bory byl založen roku 1897 přibližně 500 metrů západně od věznice na svahu nad řekou Radbuzou. Nahradil tak dosavadní pohřbívání trestanců na blízkém starším hřbitůvku mezi stromy blíže k tehdejším hangárům západním směrem.