Kaple sv. Barbory

Muzeum církevního uměníKaple sv. Barbory je patrně jednou z nejstarších součástí bývalého františkánského kláštera v Plzni neboť pravděpodobně stála již před jeho založením. Kaple přiléhající k východní straně ambitu byla původně kapitulní síní kláštera. Je tvořena čtvercovým prostorem s malým tříbokým presbyteriem. Je sklenuta hvězdovou klenbou na středový osmiboký pilíř. Pokračovat„Kaple sv. Barbory“

Kaple sv. Antonína Paduánského

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - kaple sv. AntonínaKaple sv. Antonína Paduánského je osmiboká kaple s kopulovitou klenbou a štukovou výzdobou ze 17. století, která přiléhá k severní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie. Cenná je i barokní mříž, kterou je kaple uzavřena. V kapli jsou uloženy některé ze soch Čtrnácti svatých pomocníků, které stávali ve výklencích při vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Marie např. sv. Eustach, sv. Akátius, sv. Diviš, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Markéta Antioochijská a další.

Pokračovat„Kaple sv. Antonína Paduánského“

Soukromá kaple v kostele Všech Svatých

Kostel Všech SvatýchKapli při severní stěně kostela Všech Svatých si záhy po jeho dokončení nechal přistavět bohatý velmož Jindřich ze Dvora, který v roce 1382 zakoupil funkci rychtáře v Plzni
Strop kaple tvoří u nás vzácná obkročná klenba, srovnatelná s předsíní Svatovítské katedrály v Praze od Petra Parléře.
Dnes plní kaple funkci sakristie.

Pokračovat„Soukromá kaple v kostele Všech Svatých“