Odranka

Brána Odranka, zvaná Odraná, Vodraná či Vodranka, někdy patrně nesprávně uváděna jako Obranka, byla součástí předsunutého opevnění Skvrňanského předměstí. Poprvé je zmiňována roku 1417 v souvislosti s „domem stojícím u zdi městské neb předměstské blízko brány vnější“. Vlastní název je zmiňován roku 1439. V průběhu další doby je brána zmiňována v různých souvislostech, především v souvislosti s vlastnictvím okolních pozemků. Přesné období zániku této brány není známo, lze jej však úspěšně předpokládat v 17. století v souvislosti s výstavbou barokního bastionového opevnění.
Přibližnou podobu brány zachycují dobové veduty. Brána měla podobu poměrně vysoké věže o čtvercovém půdorysu, zprvu směrem k městu otevřené, později uzavřené. Dobré vyobrazení poskytuje vyobrazení o neznámého autora z roku 1618 či Pohled na město z ptačí perspektivy před rokem 1650 od Matouše Meriana (1595-1650).

Obležení a dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem r. 1618

Pohled na město z ptačí perspektivy před rokem 1650

Použitá literatura
Marie Wasková, Radek Široký, Nástin topografie historického skvrňanského předměstí v Plzni a otázka polohy nejstaršího židovského hřbitova, in: Nardi aristae, Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského. Ed. Kristina Kaiserová, Ústí nad Labem 2007, str. 103-106