Parkoviště a víceúčelové hřiště Manětínská

Dnes ráno jsem si povšiml, že včera zde vyložený bagr se nebude podílet na žádné opravě potrubí nebo podobné akci, nýbrž na, jak je uvedeno na informační tabuli na ohrazení, na výstavbě Parkoviště a víceúčelového hřiště v Manětínské ulici. Celkem by zde mělo být na místě stávajícího písčitého hřiště poblíž autosalónu zřízeno 64 nových parkovacích míst. Hřiště by mělo dostat asfaltový povrch, branky, basketbalové koše a čtyřmetrové oplocení. Součástí stavby bude i řádné odkanalizování celého prostoru. Stavba by měla být dokončena v červnu 2016.

Sokolovna ve Štruncových sadech

Jedná se o největší stavbu svého druhu z druhé poloviny 19. století. Stavba byla realizována dle plánů Josefa Podhájského. 9.2.1896 byla slavnostním cvičením otevřena a zcela dokončena a veřejnosti předána pak koncem června 1896. 3.8.1914 byla sokolovna nabídnuta Červenému kříži jako lazaret, později se zde v ortopedickém ústavu vyráběli protézy. V roce 1917 sem byla umístěna armádní ubytovna. 6.1.1942 zde zahájila činnost Pomocná služba Židovské náboženské obce v Plzni a od 9.1.1942 zde docházelo k formování transportů židovského obyvatelstva.

V letech 2010 až 2012 byla provedena celková rekonstrukce exteriéru budovy s nákladem přes 32 miliónů korun, na které se podílel i architekt Ing. Jan Soukup.