Kaple v Radčicích

Kaple v RadčicíchHranolový objekt na čtvercovém půdorysu s trojúhelníkovým štítem a sedlovou střechou a hranolovou vížkou završenou kamenným křížem. Nad štítem je umístěn kamenný krucifix, po stranách nad představenými sloupy s korintskými hlavicemi sochy Panny Marie a sv. Jana. V zadní části bývala v nice sklenuté konchou polychromovaná socha sv. Václava.

Pokračovat„Kaple v Radčicích“

Kaple sv. Anny v Plzni-Lhotě

Kaplička v LhotěKaple na návsi v Plzni-Lhotě, pochází z roku 1906, kdy byla zasvěcena sv. Petru a Pavlu. V minulosti však mimo bohoslužeb sloužila i jiným účelům, mimo jiné i jako sklad umělých hnojiv. Na konci 90. let 20. století prošla rekonstrukcí, kdy došlo ke stavebním opravám, ale i např. vybavení novým oltářem či jinými prvky interiéru. Pokračovat„Kaple sv. Anny v Plzni-Lhotě“

Kaplička v Kotíkovské ulici (horní)

Horní kaplička v Kotíkovské uliciBarokní kaplička stojící vlevo od Kotíkovské ulice, vznikla pravděpodobně ve 40. až 50. letech 19. století při tehdejší cestě do Chotíkova. Pod střechou je umístěna výrazná profilovaná římsa. Nároží kaple jsou okosená. V roce 1992 byla kaplička nákladem ÚMO Plzeň 1 celkově opravena.

Pokračovat„Kaplička v Kotíkovské ulici (horní)“