Aktualizace 3.2.2016

Konečně se mi podařilo dokončit kontrolu, opravu a doplnění kategorie Kaple. Doplněny byly jak některé chybějící příspěvky, tak i texty, a fotografie, některé i aktuálně pořízené, jako např. kaple sv. Barbory u Litic či kaple sv. Šimona a Judy nebo výklenková kaplička v Bukovci. Stav se tedy ustálil na počtu 54 kaplí a kapliček, o kterých vím. Předpokládám však, že existovat budou další, zejména pak ty, které jsou součástí staveb. Jednou z takových je tzv. Šternberská kaple, která je součástí katedrály sv. Bartoloměje. Na příspěvek o ní se nyní chystám. Na web byla přidána i přehledová mapa všech kaplí a kapliček v Plzni.

Kaple v Radčicích

Kaple v RadčicíchHranolový objekt na čtvercovém půdorysu s trojúhelníkovým štítem a sedlovou střechou a hranolovou vížkou završenou kamenným křížem. Nad štítem je umístěn kamenný krucifix, po stranách nad představenými sloupy s korintskými hlavicemi sochy Panny Marie a sv. Jana. V zadní části bývala v nice sklenuté konchou polychromovaná socha sv. Václava.

Pokračovat„Kaple v Radčicích“

Zaniklá kaplička v Radobyčicích

Místo bývalé kapličky v RadobyčicíchKaplička stávala při cestě z Radobyčic do Černic zhruba v místech kde se silnice od Radobyčic stáčí severovýchodním směrem k Černicím na okraji Podhájí. M.Bělohlávek datuje její vznik do roku 1842, což potvrzuje i Císařský otisk stabilního katastru z roku 1841, kde zakreslena ještě není avšak na III. vojenském mapování z let 1877-1880 již ano. Pokračovat„Zaniklá kaplička v Radobyčicích“

Bývalá kaplička na Dubové hoře

Kaplička stávala mezi čtyřmi lípami u cesty z Litic do Lhoty jihozápadně od vrcholu Dubové hory. Zachycena je již na mapách II. vojenského mapování z roku 1845. Ještě na počátku 21. století zde byl pozůstatek kaple mezi stromy, ovšem v souvislosti s plánovaným rozšířením lomu došlo k jejich vykácení. Pokračovat„Bývalá kaplička na Dubové hoře“

Kaple sv. Anny v Plzni-Lhotě

Kaplička v LhotěKaple na návsi v Plzni-Lhotě, pochází z roku 1906, kdy byla zasvěcena sv. Petru a Pavlu. V minulosti však mimo bohoslužeb sloužila i jiným účelům, mimo jiné i jako sklad umělých hnojiv. Na konci 90. let 20. století prošla rekonstrukcí, kdy došlo ke stavebním opravám, ale i např. vybavení novým oltářem či jinými prvky interiéru. Pokračovat„Kaple sv. Anny v Plzni-Lhotě“

Kaple sv. Václava v Doudlevcích

Bývalá kaple sv. Václava v DoudlevcíchPo zrušení kaple v doudlevecké škole v roce 1922 usilovali obyvatelé Doudlevec o postavení kostela. Roku 1935 byl založen kostelní spolek pro výstavu kostela. Záměr výstavby kostela však znemožnila válka. Po válce byla zřízena kaple sv. Václava v dřevěném domku, který koupil spolek od armády. Zařízení bylo získáno ze zrušených kostelů ve vojenském pásmu a k vysvěcení došlo v roce 1947. K uzavření kaple došlo vlivem chátrání v osmdesátých letech.
Pokračovat„Kaple sv. Václava v Doudlevcích“