Kostel sv. Jiří v Malesicích

S ohledem na skutečnost, že níže uvedená informace o kostelu sv. Jiří, je jediná mně známá ucelená informace o této stavbě, rozhodl jsem se ji uvést v nezměněné podobě, tak jak jsem  ji kdysi a kdesi  na internetu objevil. Dnes si bohužel jen mlhavě vybavuji, že to mohlo být na webových stránkách Plzeňského kraje, ale příslušná část je tohoto webu je poněkud nefunkční. Pokud se mi podaří autora nebo zdroj časem objevit, tuto informaci doplním. Pro úplnost ještě dodávám, že kostel svatého Jiří v Malesicích se stal  31.12.2004 součástí Římskokatolické farnosti u katedrály v Plzni. Objekt je rovněž nemovitou památkou pod číslem rejstříku 17871/4-1389. Pokračovat„Kostel sv. Jiří v Malesicích“

Kostel Sboru Karla Farského

Kostel Sboru Karla Farského v Plzni nenápadně zdobí nároží ulic Klatovská a Husova.

Historie

Kostel církve československé husitskéKostel Sboru Dr. Karla Farského společně s farou a budovou školy nechali v novorománském slohu s novogotickými prvky dle plánů stavitele Václava Daniela vystavět němečtí evangelíci v Plzni. Stavba proběhla v letech 1865-1869. Povolení ke stavbě bylo vydáno 29.4.1865 a základní kámen do základu budoucího oltáře byl položen 29. června téhož roku. Do základů stavby byl vložen i písemný odkaz pro budoucnost v podobě císařského patentu z 8.4.1961, půdorys a nárys stavěných budov, a další dobové dokumenty. Pokračovat„Kostel Sboru Karla Farského“

Kostel Narození Panny Marie v Křimicích

Kaple Narození Panny Marie v Křimicích - pohřební kaple LobkovicůKostel Narození Panny Marie v Křimicích zvaný též Hornička (někdy zmiňován rovněž jako kaple), byl postaven v letech 1713 až 1714 na místě starší sakrální stavby. V letech 1844 až 1846 byl objekt přestavěn na rodinnou hrobku Lobkowiczů. Součástí objektu je i ohradní zeď, na které byly umístěny čtyři pískovcové sochy z 1. poloviny 18. století, patrně z dílny Lazara Widmanna s motivem sv. Isidora, sv. Notburgy, sv. Jana a sv. Pavla. V současné době jsou uloženy uvnitř kostela.

Pokračovat„Kostel Narození Panny Marie v Křimicích“

Kostelík U Ježíška

Kostelík U JežíškaHistorie kostelíka U Ježíška, dříve též Nejsvětějšího Jména Ježíš, sahající snad až do závěru 17. století, není zcela známa. Jisté je, jak bylo zjištěno při rekonstrukčních pracích v roce 2001, že historie sahá před první zdokumentovanou přestavbu kostelíka v letech 1745-1746. Tehdy zde stávala mírně obdélná kaple orientovaná vchodem přibližně k severu. Dnes tato část tvoří vstupní vestibul kostelíku. Není však znám žádný spolehlivý pramen objasňující informaci kdo a kdy nechal kapli postavit. Jednou z domněnek je, že šlo o soukromou kapli plaských cisterciáků či spíše opatů tohoto kláštera užívanou při jejich návštěvách Plzně. Zhruba ve stejné době vznikla poblíž původní kaple i venkovská usedlost. Pokračovat„Kostelík U Ježíška“

Chrám sv. Anny

Barokní kostel sv. Anny a sv. Růženy Limské v Bezručově ulici čp. 463 v Plzni byl postaven v letech 1712 až 1735 Jakubem Augustonem (v kostele je rovněž pochován) jako součást dnes již zrušeného kláštera dominikánek v Plzni. Naposledy opraven byl kostel v letech 1992 až 1994. 31.7.1944 byl kostel sv. Anny znovu vysvěcen. Kostel je v současné době užíván pravoslavnou církví.
Zapsaná nemovitá památka číslo rejstříku 26267 /4-4435.

Pokračovat„Chrám sv. Anny“

Kostel Všech svatých

Pohled od severu
Kostel Všech svatých v Plzni, který se nachází na táhlé vyvýšenině cca 1,2 km od centra města, je jedním z nejstarších plzeňských kostelů a ve středověku býval nazýván „matkou“ kostela městského. Dnes je součástí farnosti Plzeň-Severní předměstí, kterou spravují bratři františkáni a na obnově a udržování této nemovité kulturní památky se podílí občanské sdružení i jednotliví obyvatelé plzeňské čtvrti Roudná. Pokračovat„Kostel Všech svatých“