Pamětní kříž Barbory Pávové

Pamětní kříž Barbory Pávové

Kříž byl postaven na památku patnáctileté Barbory Pávové, která byla na tomto místě dne 10. 6. 1916 zavražděna třinácti bodnými ranami stejně...
Kříž v Božkově

Kříž v Božkově

Torzo kříže stojícího při pravé straně silnice (ulice K Hrádku) z Božkova do Červeného Hrádku na konci obce. Z bývalého kříže zbývá jen...
Kříž u křimického hřbitova

Kříž u křimického hřbitova

Kříž se nachází po levé straně silnice z Křimic směrem na Stříbro. Jedná se o dřevěný kříž se stříškou zasazený v pískovcovém podstavci...
Kříž u cesty z Křimic do Vejprnic

Kříž u cesty z Křimic do Vejprnic

Kříž stojí na samé hranici katastru města Plzně (správně již několik metrů na katastru obce Vejprnice) při pravé straně cesty z Křimic do...
Kříž při cestě do Radčic

Kříž při cestě do Radčic

Křížek se nachází na jedné ze skal pískovcového masivu Čertova kazatelna při cestě z Plzně do Radčic. (Pokračování...
Kříž na Chrastech

Kříž na Chrastech

Kříž se nachází v polích za Skvrňany směrem k Vejprnicím na křižovatce polních cest. Jedná se o kovový kříž ve zděném podstavci. Na čelní...
Kříž v Radobyčicích

Kříž v Radobyčicích

Kříž situovaný na křižovatce cest z Radobyčic do Litic a z Plzně do Štěnovic, tvoří prostý kovový kříž vsazený do kamenného válcového...
Pechmanův pamětní kříž

Pechmanův pamětní kříž

Pechmanův pamětní kříž (krucifix) u Tyršova mostu. Jedná se o litinový kříž na kamenném válcovém sloupku, na jeho čtyřhranném soklu je text:...
Kříž v Plzeňské ulici

Kříž v Plzeňské ulici

Torzo kovového kříže zasazeného v pískovcovém sloupku zakončeném osmibokou deskou. (Pokračování...
Stránka 1 z 4