Boží muka U Řezníka

Božím uka U ŘezníkaRenesanční boží muka z počátku 17. století připomínají loupežnou vraždu řezníka (proto řeznické symboly na podstavci), stojí u bývalé zemské cestě do Saska. Dnešní silnice byla vybudována v roce 1902. Z původních božích muk se zachoval pouze pískovcový čtyřboký podstavec s řeznickými symboly. Památka je součástí Sigmondovy naučné stezky (zastávka č. 8). Poblíž božích muk stával i křížový kámen, který je v současnosti uložen v nedaleké hájovně Sofronka. Pokračovat„Boží muka U Řezníka“

Boží muka v areálu Plzeňského Prazdroje

Nemovitá památka s číslem rejstříku 68489/4-5020. Boží muka se nachází uprostřed parkoviště za správní budovou (za vstupní branou vlevo). Toto umístění je však druhotné. Dříve stávala tato boží muka v areálu pivovaru v Doubravecké ulici na rozhraní Plzně a Doubravky, severovýchodně od dnešního umístění (zhruba na místě dnešní nové lahvárny). Původní umístění božích muk je zachyceno ještě na plánu z roku 1931, k přesunu tedy došlo později v souvislosti s rozvojem pivovaru. Pokračovat„Boží muka v areálu Plzeňského Prazdroje“

Pechátovská boží muka

Pechatovská boží muka v BolevciPechátovská boží muka či spíše správněji Sloup u Panenky Marie stával poblíž Šídlovského vrchu při cestě do Záluží, dnes přibližně na konečné tramvaje číslo 4 na Košutce.
Na čtyřbokém soklu je nápis JAN PECHAT GATERINA PECHAT TOWA 1690. Z něj vystupuje mírně vypouklý válcový dřík sloupu zakončený deskou, na které je umístě soška Panny Marie. Souška byla v roce 1919 uražena. Později došlo k její obnově a pozlacení. Pokračovat„Pechátovská boží muka“

Boží muka u Plaské ulice

Boží muka - Plaská uliceBoží muka bývala vestavěna ve zdi statku u „Stříbrňáků“ později Morgensternů v Ledecké ulici. Na soklu je nápis “ HONS STEKL MARKITA STEKLIN 1666. K těmto božím mukům se pojí pověst o kaprálovi a sedláku na místě jehož skonu byla tato boží muka vystavěna.
V současné době jsou boží muka umístěna při samém  dolním okraji Starého Bolevce při Plaské ulici. Pokračovat„Boží muka u Plaské ulice“