Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum – Adventisté sedmého dne Plzeň 1

Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Církve adventistů sedmého dne - stavbaVznik sboru 1 je datován k roku 2003. Pro scházení byly využívány různé prostory jako byty, Lochotínský či Šafaříkův pavilon či sbor Církve bratrské na Doudlevecké ulici. 18.9.2010 bylo slavnostně vysvěceno a uvedeno do provozu nové sídlo Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum v Malesické ulici. Autorem návrhu jsou Ing. arch. Jan Soukup a Jan Trčka. Dispozice budovy byla inspirována tvarem ryby, vnější hmota pak tvarem lodi. Budova disponuje sálem pro 112 osob, místností pro rodiče s dětmi, dvěma učebnami, klubovnou a dílnou.

 

 

Modlitebna Evangelické církve metodistické, Plzeň – Lochotín

Kostel Evangelické církve metodistickéSoučasný sbor se začal formovat v  90. letech 20. století nejprve jako tzv. kmen. V roce 1993 se stává misijní stanicí, v roce 1996 pak samostatnou farností. 11. dubna 1999 byla slavnostně zahájena stavba modlitebny, která byla dokončena 18. prosince 1999. Pokračovat„Modlitebna Evangelické církve metodistické, Plzeň – Lochotín“

Modlitebna Evangelické církve metodistické, Sbor Maranatha

Kostel Evangelistické církve metodistickéModlitebna nazývaná též Betlémská kaple, byla dle plánů pražského architekta Josefa Blechy postavena v letech 1926-1927. Základní kámen této svatyně Metodistické církve, která po příchodu z USA založila sbor v Plzni roku 1923, byl položen 28.10.1926. Stavba byla realizována v Husově ulici poblíž bývalého autobusového nádraží.
Stavba má moderní prosté pojetí bez dekorativních prvků a to jak v exteriéru tak i v interiéru. Slohově se pojetí nejvíce blíží kubismu, což je patrně nejmarkantnější na portálovém rámu tvořícím dominantu hlavního sálu či v jednoduché linii galerie.
Větší část kaple zabrala v 50. letech 20. století Vysoká škola strojní a elektortechnická, která zde zřídila svůj rektorát. Církev prostory zcela opouští v roce 1961, kdy je v budově zřízena rovněž katedra marxismu-leninismu.
Metodistická církev se do zanedbaného objektu vrátila v roce 1991.Následovala rekonstrukce, která se protáhla až do roku 2003. Dnes zde sídlí sbor Evangelické církve metodistické Maranatha.