Lávka Járy Cimrmana

Lávka Járy CimrmanaLávka Járy Cimrmana v Plzni-Lhotě přes Radbuzu spojuje Lhotu s chatovou oblastí pod Dubovou horou na pravém břehu řeky podél trati Plzeň – Klatovy – Železná Ruda. Své jméno dostala po velikánu českých dějin Járovi Cimrmanovi, ačkoliv po ní pravděpodobně nikdy nepřešel. Tato lávka pro pěší s označením PM-060 pochází z roku 1975.

Technické údaje
Délka: 65,15 m
Stavební výška: 1,315 m
Celková šířka: 2,3 m
Úložná výška: 0,45 m
Volná šířka: 2,28 m
Délka přemostění 64,97 m
Výška nad terénem: 2 m
Šířka mezi obrubami: 2,25 m
Plocha mostu: 150,696 m2
Plocha vozovky: 147,42 m2
Zábradlí: 1,5 m, ocelové
Počet polí:  5

Hlavní pole mostu tvoří ocelová prostorová příhradová konstrukce s horní mostovkou o rozpětí 26,0 m. Navazující levé předmostí je provedeno jako jeden prostý nosník, hlavní nosnou konstrukci tvoří dva profily U220. Pravé předmostí tvoří spojitý nosník o třech polích, hlavní nosnou konstrukci tvoří dva profily I300. Mostovka je provedena jako ortotropní deska. V roce 2005 byly osazeny sloupky proti vjezdu motorových vozidel.

Náčrt lávky

nacrt

Vokounova lávka

Vokounova lávka, číslo PM-081,  přes řeku Úhlavu pod Čechurovem, byla postavena v roce 1995. Délka přemostění je 108,32 m, celková šířka lávky je 3,4 m, přičemž šířka mezi obrubami je 3 m. Výška nad terénem je 7 m, stavební výška pak 1,02 metru. Celková plocha mostu je 373,626 m2 a plocha živičné vozovky 329,67 m2. Zábradlí je ocelové, trubkové, metalizované se svislou výplní. Lávku tvoří 2 pole o rozpětí 21,55 m a 3 pole o rozpětí 22 m. Nosná konstrukce je tvořena dvěma prefabrikovanými nosníky  T93 z B 600 v každém poli spřaženými deskou z B 330. Mostní pole jsou nad vnitřními podporami spojena pérovými deskami do jediného dilatačního celku. Ložiska jsou elastomerová firmy SHW-SRN. Dilatační zařízení je z ocelových metalizovaných plechů. Spodní stavba, založená mimo opěry 6 na hlubině vrtaných pilotách o průměru 1,22 m, je tvořena dvěma krajními masivními železobetonovými podpěrami z betonu B250 a B300 o délce 3,14 m, šířce 1,04 až 1,22 a výšce 0,4 a 0,8 m, a 4 masivními železobetonovými pilíři z B 400 o délce 2,8 m, šířce 1,2 m a výšce 2,1 až 4,22 m.

 

Lávka přes vodní nádrž České údolí

Tato lávka, která původně do roku 1999 překračovala plzeňské vlakové nádraží, dnes spojuje chatovou oblast na pravém břehu vodní nádrže České údolí a s chatovou oblastí poblíž Valchy na břehu levém. Mimo využití chodci je lávka i součástí cyklostesky Praha – Plzeň – Řezno. Pro veřejnost byla otevřena dne 15.6.2006 a v době otevření byla se 156 metry nejdelší lávkou pro pěší v Plzni. Pro úplnost: šířka je pouhých 2,5 metru, výška nad terénem či hladinou 7 až 9 metrů a vlastní konstrukci mostu tvoří 4 pole. Stavba byla realizována firmou Skanska za přibližně 28 miliónů korun v období od září 2005 do června 2006. K zapuštění pilířů do dna vypuštěné přehrady došlo mezi prosincem 2005 a březnem 2006  Lávka nese označení PM-050.

Lávka přes Úslavu u Lobezské střelnice

Lávka přes Úslavu v Lobzích
Nová podoba lávky U Střelnice byla veřejnosti k užívání předána 19.12.2007. Stavba za 11 miliónů korun byla zahájena uzavřením původní lávky 5.11.2007. Důvodem byla jednak nevhodná konstrukce z ohledem na povodňové stavy (rozmístění pilířů) a dále pak i s ohledem na přístup (příkré schody na levém břehu). Lávka nese označení PM-068