Železniční most v Doubravecké ulici

Železniční most převádí železniční dopravu na trati Plzeň – Žatec přes Dobraveckou ulici. Současně je po mostě vedena trať k seřaďovacímu nádraží Plzeň – Doubravka a rovněž napojuje Depo kolejových vozidel Plzeň. Díky tomuto mostu je pro silniční dopravu zpřístupněna západní část Doubravecké ulice s areálem Plzeňské teplárenské a ulice Na Sklárně s mj. dnes už nepoužívanou zadní branou areálu Plzeňského Prazdroje. Pokračovat„Železniční most v Doubravecké ulici“

Železniční most Gambrinus

Most v současné podobě byl vybudován na konci 80. let 20. století. Pamětní deska na nosníku uvádí konkrétně rok 1987 a odkaz na společnost DIZ Škoda Plzeň. Přemostění nově budované čtyřproudové silnice I/26 nahradilo původní most, jehož zbytky se v dané lokalitě mezi dnešním mostem a podchodem pro pěší dá ještě vytušit – viz samostatný článek Bývalý most v ulici U Prazdroje. Pokračovat„Železniční most Gambrinus“

Most Generála Pattona

Most Generála Pattona převádí v severo-jižním směru silnici I/20 přes řeku Mži, silnici I/26 a dále přes další komunikace místního významu. Most tvoří prakticky dva těsně přiléhající mosty označené 20-036..1 pro směr z Lochotína do centra (staničení 79,471) a 20-036..2 pro směr z centra na Lochotín (staničení 79,474). Pokračovat„Most Generála Pattona“

Železniční mosty přes Mikuláškou ulici

Železniční mosty přes Mikulášskou ulici prakticky propojují železniční stanici Plzeň hlavní nádraží s jejím západním zhlavím a to ať už jde o trať do Chebu, Klatov či Domažlic. Z pohledu silniční přepravy tvoří tento úsek poměrně úzké dopravní hrdlo v napojení Slovan na zbytek města, neboť se zde stýká automobilová a tramvajová přeprava a pochopitelně i chodci.

Pokračovat„Železniční mosty přes Mikuláškou ulici“

Silniční most Bílá Hora

12. listopadu 2012 byla zahájena nového mostu pod Bílou horou, který by měl svojí funkcí trvale nahradit intenzivní dopravě již nevyhovující Masarykův most přes Berounku. Dotčená silnice  II/231 je od října 2008 vedena dočasně po paralelním provizorním mostě. Po dokončení nového mostu (červenec 2014) by měl být provizorní most odstraněn a Masarykův most by měl sloužit pro pěší a cyklisty. Most by měl mít délku 124 metrů a navázat by měl na novou 627 metrů dlouhou přeložku přilehlé komunikace na Jateční ulici. Řešení vozovky by mělo být dvoupruhové o šířce jízdního pruhu 7 metrů. Stavbu, včetně nezbytné opravy Masarykova mostu by mělo realizovat sdružení Eurovia CS a Swietelsky stavební.

Vizualizace záměru

Fotografie současného stavu lokality je zachycen v připojené fotogalerii.

Most ve Štruncových sadech

Lávka přes mži, Štruncovy sadyMost spojující Štruncovy sady a Luční ulici má délku přemostění 81,1 m,  stavební výšku 3 m,  šířku mezi zábradlím 7,7 m a šířku mezi obrubami 3 metry. Výška nad terénem je 7,8 metrů a délka mostního pole 52,5 metru.  Zábradlí je ocelové, trubkové,  o výšce 1 m. Konstrukce mostu je ocelová, svařovaná, plnostěnná, s dvěma nosníky a příčníky tvořící nosnou konstrukci mostovky. Spodní část tvoří 7 masivních železobetonových pilířů o průměru 0,8 metru podpírajících příjezdovou rampu (5 od Luční ulice, 2 na straně Štruncových sadů) a dvě železobetonové opěry o šířce 1,2 m, délce 11, 2 metrů a výšce 4,35 a 4,45 metru. Zatížitelnost mostu je 4/8/13 tun.
Evidenční číslo mostu je PM-056.
5.4.2011-31-5-2011 provedena firmou Super-Krete Czech s.r.o. oprava.

Lávka Járy Cimrmana

Lávka Járy CimrmanaLávka Járy Cimrmana v Plzni-Lhotě přes Radbuzu spojuje Lhotu s chatovou oblastí pod Dubovou horou na pravém břehu řeky podél trati Plzeň – Klatovy – Železná Ruda. Své jméno dostala po velikánu českých dějin Járovi Cimrmanovi, ačkoliv po ní pravděpodobně nikdy nepřešel. Tato lávka pro pěší s označením PM-060 pochází z roku 1975.

Technické údaje
Délka: 65,15 m
Stavební výška: 1,315 m
Celková šířka: 2,3 m
Úložná výška: 0,45 m
Volná šířka: 2,28 m
Délka přemostění 64,97 m
Výška nad terénem: 2 m
Šířka mezi obrubami: 2,25 m
Plocha mostu: 150,696 m2
Plocha vozovky: 147,42 m2
Zábradlí: 1,5 m, ocelové
Počet polí:  5

Hlavní pole mostu tvoří ocelová prostorová příhradová konstrukce s horní mostovkou o rozpětí 26,0 m. Navazující levé předmostí je provedeno jako jeden prostý nosník, hlavní nosnou konstrukci tvoří dva profily U220. Pravé předmostí tvoří spojitý nosník o třech polích, hlavní nosnou konstrukci tvoří dva profily I300. Mostovka je provedena jako ortotropní deska. V roce 2005 byly osazeny sloupky proti vjezdu motorových vozidel.

Náčrt lávky

nacrt