Aktualizace 3.2.2016

Konečně se mi podařilo dokončit kontrolu, opravu a doplnění kategorie Kaple. Doplněny byly jak některé chybějící příspěvky, tak i texty, a fotografie, některé i aktuálně pořízené, jako např. kaple sv. Barbory u Litic či kaple sv. Šimona a Judy nebo výklenková kaplička v Bukovci. Stav se tedy ustálil na počtu 54 kaplí a kapliček, o kterých vím. Předpokládám však, že existovat budou další, zejména pak ty, které jsou součástí staveb. Jednou z takových je tzv. Šternberská kaple, která je součástí katedrály sv. Bartoloměje. Na příspěvek o ní se nyní chystám. Na web byla přidána i přehledová mapa všech kaplí a kapliček v Plzni.

Kaple v Radčicích

Kaple v RadčicíchHranolový objekt na čtvercovém půdorysu s trojúhelníkovým štítem a sedlovou střechou a hranolovou vížkou završenou kamenným křížem. Nad štítem je umístěn kamenný krucifix, po stranách nad představenými sloupy s korintskými hlavicemi sochy Panny Marie a sv. Jana. V zadní části bývala v nice sklenuté konchou polychromovaná socha sv. Václava.

Pokračovat„Kaple v Radčicích“

Zaniklá kaplička v Radobyčicích

Místo bývalé kapličky v RadobyčicíchKaplička stávala při cestě z Radobyčic do Černic zhruba v místech kde se silnice od Radobyčic stáčí severovýchodním směrem k Černicím na okraji Podhájí. M.Bělohlávek datuje její vznik do roku 1842, což potvrzuje i Císařský otisk stabilního katastru z roku 1841, kde zakreslena ještě není avšak na III. vojenském mapování z let 1877-1880 již ano. Pokračovat„Zaniklá kaplička v Radobyčicích“

Kostel sv. Máří Magdalény

Kostel sv. Máří MagdalenyKostel sv. Máří Magdalény se stejnojmenným špitálem a přilehlým hřbitovem stával na pražském či špitálském předměstí přibližně v místech dnes již rovněž bývalého domu U Zvonu. Založen byl již roku 1320 plzešnkým měšťanem Kondrádem z Dobřan, který špitál dobře zapezpečil platy ze svého jmení (celkem 10 44 groše a další naturální plnění), zejména pak pozemků kolem Doubravky, které proto nesou název Špitálský les, či později když roku 1349 přikoupil k užitku špitálu i ves Ejpovice. Správou špitálu byl pověřen roku 1322 Řád německých rytířů, s tím že jeden kněží se stral o duchovní správu a druhý o hospodářství.
Vlastní kostel sv. Máří Magdalény byl jednolodní s plochým stropem, pouze presbyterium bylo zaklenuto širokými hruškovitými žebry křížové klenby na na polygonálních příporách s hlavicemi. Vysvěcen byl 1321.
Ke zrušení došlo za vlády Josefa II. kolem roku 1789.
Od poloviny roku 2010 byl na místě bývalého kostela prováděn archeologický průzkum.