Kozí pec

Sklaní útvar Kozí pec ve nachází v lesním porostu na severozápadním okraji města Plzně v údolí Radčického potoka. Jedná se o slepencový suk...

U kamenného muže

Jedná se o pískovcovou skálu v údolí Radčického potoka, v jejíž spodní části je patrný zbytek vytesaného reliéfu. Původ tohoto reliéfu je...