Smrk Troják

Smrk ztepilý (Picea abies) se nachází v polesí Lány cca 750 m severozápadně od křižovatky silnic do Záluží a Ledců. Stáží stromu je cca 140 let, výška činí 38 metru a obvod kmene 344 cm. Ve výšce 2,5 metru se rozděluje na tři kmeny. Zajímavostí je výskyt čarověníku na vrcholu stromu. Od roku 1987 je chráněn jako památný strom.

Koterovská lípa

Koterovská lípa se nachází u koterovského mlýna na ostrově tvořeném Úslavou a náhonem k mlýnu. Dutina uvnitř kmene je zakrytá.
Výška stromu je 18 metrů, obvod kmene 605 cm.

Literatura
Michálek Jaroslav. Památné Stromy Plzeňského kraje.  Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 2006

Körnerův dub

Tento strom, dub letní (Quercus robur) , býval součástí Kodetovy zahrady, kam jej začlenil zahradní architekt Josef Kumpán. Nyní je obklopen Zoologickou a botanickou zahradou. Strom je tvořen dvěma srostlými a dutinou uvnitř. Obvod činí 713 cm a výška dosahuje 24 m. Stáří stromu je odhadováno na více než 400 let. Od 6.11.1997 je strom chráněn jako památný.

Poznámka: některé zdroje uvádějí parametry stromu k roku 1998 765 metrů obvod a 30 metrů výška.

Literatura
Michálek Jaroslav. Památné Stromy Plzeňského kraje.  Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 2006

Topol v Lochotínské ulici

Pozůstatek chráněného topoluTopol bílý (Populus alba) byl patrně vysazen jako součást aleje v Lochotínské ulici v roce 1893. Obvod kmene byl 403 cm, výška 25 m. Za chráněný přírodní výtvor byl vyhláškou prohlášen 22.9.1987. Z důvodu zhoršené statiky v důsledku napadení infekcí byl 15.4.2007 pokácen.
Poznámka: Některé zdroje uvádějí obvod stromu 385 cm (stav v době vyhlášení ochrany) a roky vysazení 1876.

Literatura
Michálek Jaroslav. Památné Stromy Plzeňského kraje.  Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 2006

Dub u Velkého rybníka

Duby na hrázi Boleveckého rybníkaDub letní (Quercus robur), je nejmohutnější ze tří zbylých stromů z původního osázení hráze v 15. století. Strom má obvod kmene 735 cm a výšku 27 metrů (jiný zdroj 710 cm a 29 m). Původně byl tvořen dvěma kmeny, přičemž jen byl poničen požárem a zbyl z něj jen upravený pahýl. Za chráněný přírodní výtvor byl, spolu s dalšími dvěma menšími duby (výška 17 m a obvody 460 a 570 cm) vyhláškou prohlášen 22.9.1987.

 

 

Literatura

Michálek Jaroslav. Památné Stromy Plzeňského kraje.  Plzeň: Krajský úřad Plzeňského kraje, 2006