Bytový dům CIRCLE

Dům na rohu ulic Puškinovy a Budilovy byl vystavěn v letech 2010-2011. Tři podzemní podlaží tvoří garáže, v prvním nadzemním podlaží jsou situovány 4 nebytové prostory a v 2. až 8. nadzemním podlaží pak 68 bytových jednotek, přičemž v 8. podlaží jsou byty mezonetového typu. Projektantem stavby je ateliér O’R’Y’X architecture s.r.o, zhotovitel Unistav a.s. a investor NB – Invest s.r.o.

Palác Ehrlich

Výstavba paláce měla být zahájena již v červnu roku 2008. Realizace se však pozastavila díky sporům o řešení inženýrských sítí objektu a ekonomická krize. Vlastní výstavbou komplexu bytových a kancelářských prostor v Šafaříkových sadech bylo započato na konci května 2011. Architektem stavby, která v sobě integruje jednak stávající kancelářskou budovu z počátku 80. let 20. století, která byla kompletně přestavěna nákladem přibližně 60 mil korun a potom novostavbu bytového domu o sedmi podlažích, je známý architekt Bořek Šípek. Investorem  firma Michael Development. S ní, respektive s jejím majitelem Michalem Štěpánkem, se pojí i název Ehrlich. Michael Štěpánek je plzeňským rodákem a jeho maminka pocházející z plzeňské  židovské rodiny Ehrlichů, byla jediná kdo z rodiny přežila koncentrační tábor.
Bytová část má 9 nadzemních podlaží a tři podzemní, administrativní část pak 8 podlaží nadzemních. Celková cena projektu by se měla pohybovat kolem 250 mil. korun.

Krátká reportáž iDnes TV:

Oficiální web projektu www.palacehrlich.cz/