Hostinec U Fišerů

Hostinec U Fišerů, který stával v Sedláčkově ulici 39, měl svéráznou výzdobu. Často hostil zdejší i přespolní umělce či literáty jako např. Alois Jirásek, Eduard vojan či Jaroslav Vrchlický, který uměleckému a recestickému spolku Mha, který se zde scházel, věnoval své Písně pijácké.
Hostinec byl zbořen v letech 1962-1963.

Literatura:
Kolektiv: Historický atlas města Plzně, Plzeň: Statutární město Plzeň, Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha, 2009

Restaurace U Majáku

Restaurace U Majáku, která je pojmenována podle unikátního majáku nacházejícícho se v centru Chvojkových sadů, se nachází na jižním konci tohoto zeleného ostrova městské čtvrti Slovany. Restaurace je včleněna do stavebního komplexu, jež byl a stále je dominantou jižního okraje této lokality.