Výjezdové stanoviště záchranné služby Doubravka


Dne 1.3.2017 by uvedeno do provozu nová výjezdové stanoviště Záchranné služby Plzeňského kraje. Předchozí stanoviště fungovalo do roku 2000 v Nemocnici u sv. Jiří. Ve zrekonstruovaném objektu na adrese Ke. sv. Jiří 2/3 tak nyní sídlí jedna výjezdová skupina rychlé zdravotní pomoci, tedy výjezdová skupina bez lékaře.

Velké divadlo

Pro stavbu nové budovy městského divadla, které by svou kapacitou a možnostmi odpovídalo potřebám rozvíjejícího se města, byl vybrán pozemek tzv. nad rybníčkem. Dne 20. 12. 1895 bylo započato s přípravnými pracemi. V červnu 1896 byla vypsána veřejná architektonická soutěž, kdy ze 13 projektů byl k realizaci byl ze 13 přihlášených návrhů vybrán projekt Antonína Belšánka. Stavební práce byly zahájeny v lednu 1899. Autorem strojního zařízení jeviště byl inspektor vídeňského Burgtheatru F. B. Bretschneider, železné konstrukce byly dodány Škodovými závody, elektrické osvětlení projektovala firma Bartelmus, Donát a spol., avšak realizoval úspornější František Křižík. Pokračovat„Velké divadlo“

Kampus lékařské fakulty

Záměr vybudovat v prostoru mezi Fakultní nemocnicí Plzeň na Lochotíně a Karlovarskou ulicí kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je již staršího data. Konkrétních rysů tento záměr začal nabírat na počátku tohoto tisíciletí v souvislosti s odkupem potřebných pozemků od města. Spolu s tím začaly vznikat různé návrhy na podobu tohoto areálu. Od roku 2008 již dochází k realizaci záměru a to nejprve směrem k dotacím (2010) a od září 2012 i k prvním terénním pracím na stavbě 1. etapy Univerzitního medicínského centra (UniMeC) a Biomedicínského centra. Autorem architektonického řešení je AS Projekt, s.r.o. a zhotovitelem firma GEMO Olomouc s.r.o. Náklady na stavbu 1. etapy Univerzitního medicínského centra by měly činit 218,3 mil. Kč s plánovaným dokončením v září 2014 a v případě Biomedicínského centra 500,6 mil. Kč s termínem dokončení červen 2015. Univerzitní medicínské centrum, umístěné v sedmipodlažní budově, bude sloužit pěti teoretickým ústavům fakulty: Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Celková užitná plocha bude činit více než 5000 m2. Laboratoře nového biomedicínského centra o ploše 4000 m2 budou v dalších dvou nižších budovách.
Jedna z architektonických studií:

Zamýšlená finální podoba kampusu:
Vizualizace kampusu lékařské fakulty v Plzni

Jak již bylo zmíněno, stavba byla zahájena v září 2012 terénními pracemi , na které navázal v říjnu 2012 archeologický průzkum lokality.


Vizualizace: Webové stránky Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-3211.html

Bazén Lopatárna

Bazén LopatárnaV médiích se v průběhu roku 2012 objevilo několik úvah nad stavbou akvaparku v Plzni, přičemž jednou z uvažovaných lokalit je právě prostor bývalého venkovního bazénu na Lopatárně. Hledat však nějaké informace k tomuto dnes již zcela zdevastovanému areálu bude velmi nesnadné a tak jsem vložil alespoň nějaké fotografie. Ve svých mlhavých vzpomínkách mám tento areál na počátku 90. let ještě v provozu a podle leteckých snímků byl ještě snad  v solidním stavu i na konci 90. let. V roce 2005 již devastace probíhá patrně v plném proudu a v posledních 2 až 3 letech byla dovršena naprostým „odkovením“ areálu, který dle všudypřítomného začernění stropů slouží nejrůznějším individuím pro vypalování kovu z kabelů apod. Současní dva soukromí vlastníci s areálem dosud nijak nenakládají. Co se týče doby vzniku, dá se konstatovat, opět z dostupných leteckých snímků, že stavba byla realizována kolem roku 1982, neboť v tuto dobu jsou již patrné stavby (budova technologie je ještě nezastřešená) i bazén.

Bytový dům CIRCLE

Dům na rohu ulic Puškinovy a Budilovy byl vystavěn v letech 2010-2011. Tři podzemní podlaží tvoří garáže, v prvním nadzemním podlaží jsou situovány 4 nebytové prostory a v 2. až 8. nadzemním podlaží pak 68 bytových jednotek, přičemž v 8. podlaží jsou byty mezonetového typu. Projektantem stavby je ateliér O’R’Y’X architecture s.r.o, zhotovitel Unistav a.s. a investor NB – Invest s.r.o.

Muzeum církevního umění

Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, zvané též Diecézní muzeum, bylo v areálu bývalého františkánského kláštera v Plzni založeno v roce 1998. S postupující opravou celého areálu bylo však v roce 2007 uzavřneo. 15. června 2012 ve 12:00 hod. by mělo dojít k jeho slavonostnímu znovuotevření v nové podobě. Pro veřenost by mělo sloužit od 16. června 2012. Bližší informace o muzeu budou poté následovat.

Hostinec U Fišerů

Hostinec U Fišerů, který stával v Sedláčkově ulici 39, měl svéráznou výzdobu. Často hostil zdejší i přespolní umělce či literáty jako např. Alois Jirásek, Eduard vojan či Jaroslav Vrchlický, který uměleckému a recestickému spolku Mha, který se zde scházel, věnoval své Písně pijácké.
Hostinec byl zbořen v letech 1962-1963.

Literatura:
Kolektiv: Historický atlas města Plzně, Plzeň: Statutární město Plzeň, Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i, Praha, 2009