Aktualizace – pivovary

Plzeň je často nazývána hlavním městem piva. Proto další zkompletovanou kategorií jsou Pivovary a sladovny. Jedná se jednak o silnou plzeňskou čtyřku: Měšťanský pivovar (Prazdroj), První plzeňský akciový pivovar (Gambrinus), Plzeňský společenský pivovar (Prior) a Český plzeňský pivovar akciová společnost (Světovar). Potom už téměř zapomenutý pivovar v Malesicích, starý a nový pivovar v Křimicích, ale i novodobé minipivovary Purkmistr, Groll, U rytíře Lochoty. Zajímavostí je i nezrealizovaný Plzeňský vývozní pivovar a.s.
V případě Prazdroje a Gambrinu budou ještě uvedené informace ověřovány a příp. doplněny.

Mapa pivovarů

Zobrazit všechny pivovary na větší mapě

 

Plzeňský vývozní pivovar

Dalším plzeňským pivovarem měl být Plzeňský vývozní pivovar a.s. Plzeňský podnikatel  Vít Pergál získal kolem roku 1913 povolení ke stavbě tohoto pivovaru na svých pozemcích na Jíkalce. Pivovar měl být zaměřen na export piva především do Maďarska a okolních zemí prostřednictvím maďarského partnera v Budapešti. Avšak ihned na počátku došlo ke sporům a od úmyslu budovat pivovar bylo upuštěno.

Minipivovar Groll

Statek LautensackV minipivovaru Groll byla první várka  uvařena 14. 12. 2007. Při této příležitosti byl minipivovar i posvěcen plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským. Jméno pivovaru odkazuje na Josefa Grolla, bavorksého sládka, který v roce 1842 uvařil v Měšťanském pivovaru první várku piva a položil tím základ piva plzeňského typu. Varna je tvořena měděným kotlem vsazeným v kachlových kamnech, měděným štokem a replikou sprchového chladiče. Hlavní kvašení probíhá týden ve vodou chlazených dubových kádích, dokvašování pak měsíc v devíti dubových sudech. Vařeno je 11°pivo Lotr světlé a tmavé.
Pivovar je umístěn v Lautensackovském domě (či statku).

Literatura

O pivovaru. In: pivovargroll.cz [online][vid.18.2.2012]. Dostupné z:  http://www.pivovargroll.cz/o-pivovaru

Pivovar Purkmistr

Objekt Pivovarského dvora Purkmistr, jehož součástí pivovar je poprvé zmiňován v roce 1603. Od té doby změnil několikrát název: Bendovský dvůr, Tonnarovský, U Fajtů. Ke svému současnému účelu byl dvůr zakoupen  v letech 1999-2000. Svému účelu začal sloužit 6.6.2007 v 16:00 hod. Název Purkmistr získal od nejstaršího, dnes již neexistujícího pivovaru v Čechách, Domažlického Purkmistru. Pokračovat„Pivovar Purkmistr“

Plzeňský Prazdroj

Pivovar - historická bránaImpulsem pro vznik Měšťanského pivovaru byla nevalná a velmi kolísavá kvalita piva vyráběného v Plzni.  2. ledna 1839 došlo k tzv. Vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby, které mělo vést stavbou nového pivovaru ke stabilizaci kvality a výroby piva Plzni. Již od roku 1831 byla čtvrtina příjmů z každé várky ukládána ve společné pokladně k financování výstavby. Stavba nového pivovaru byla důležitá především díky nutnosti změnit dosud užívanou technologii svrchního kvašení, na kvašení spodní, které bylo užíváno např. u bavorských ležáků. Pro stavbu nového pivovaru byl vybrán pozemek na Pražském předměstí zvaný Bubeneč, který vyhovoval jednak Pokračovat„Plzeňský Prazdroj“

Gambrinus

U Prazdroje - návršíVznik Prvního plzeňského akciového pivovaru v Plzni je spojen se zrušením tzv. propinačního práva v roce 1869. Již na podzim roku 1868 se schází Adolf Hýra, Emil Škoda, Josef Giebisch, Josef Folbrecht, Martin Stelzer a 15 dalších významných plzeňských podnikatelů k ustavení výboru k založení nového pivovaru. 24. 1. 1869 byla konána první schůze v hostinci, při níž byla upsána akciová jistina ve výši 1 milion zlatých, 24.2.1869 schůze druhá, na níž byl schválen plán na stavbu a koupě pozemků v sousedství již existujícího Měšťanského pivovaru. 17. 5. 1869 byla stavba povolena a 25. 6.. 1869 byla firma První plzeňský pivovar v Plzni zapsána do obchodního rejstříku, která měla vydat 200 akcií po 500 zlatých. Pokračovat„Gambrinus“

Světovar

SvětovarČeský plzeňský pivovar akc.spol. – Světovar založila v Plzni tehdy poměrně vlivná Živnostenská banka. Již v roce 1908 bylo započato s vykupováním pozemků za hranicemi města při železniční trati Plzeň-České Budějovice Původní kapitál ve výši 3 miliónů korun byl záhy navýšen na 6 miliónů, neboť byl přijat záměr postavit pivovar větší než bylo zamýšleno. Projektem a realizací stavby byla pověřena plzeňská stavební firma Müler a Kapsa. Při stavbě bylo hojně užito tehdy nových a často na tuto dobu unikátních železobetonových konstrukcí. Se stavbou, na kterou dohlížel architekt Bohuslav Strébl bylo započato v roce 1910. Pivovar byl založen na parní pohon. Vnitřní zařízení bylo dodáno především pražskou Kolbenkou. Stavebně byl areál původně rozdělen do tří bloků oddělených železniční vlečkou a to od jihozápadu blok sladovny, prostřední blok varny, strojovny a kotelny s komínem a blok sklepů, vodojemu, skladu a dalších provozů. Samostatně pak stála administrativní budova (při Koterovské ulici) a budova s kantýnou a  byty pro zaměstnance poblíž Sladové ulice. Mezi nimi pak vjezd do areálu. Pokračovat„Světovar“

Plzeňský společenský pivovar Prior

Prior - Bílá HoraStavba Plzeňského společenského pivovaru, tehdy třetí plzeňského pivovaru, později zvaného též Prior, byla zahájena v roce 1893 na tzv. Beranovce, tedy na levém břehu Berounky pod Bílou Horou. Podílníkem pivovaru se mohl stát jen majitel nějaké plzeňské nemovitosti, tedy domu či pozemku. Stavba, jejíž součástí bylo i zbudování železniční vlečky od trati Plzeň-Žatec, byla dokončena celkovým nákladem 2,1 milionu zlatých v roce 1896, kdy byla uvařena první várka. Do začátku 1. světové války pivovar solidně prosperoval, kdy v roce 1912 dosahoval ročního výstavu 195000 hl. V poválečném období se však nedaří obnovit odbyt a roční výstav piva postupně klesá (1922 – 87000 hl, 1923 – 82000 hl, 1924 – 77000 hl), zatím co v případě ostatních plzeňských pivovarů se situace postupně zlepšuje. Pivovaru Prior nepomáhají ani nižší ceny piva oproti jiným pivovarům, což jej nakonec přivádí k finanční krizi a v roce 1925 jej přebírá Měšťanský pivovar. Výroba piva je okamžitě zastavena a zachována zůstává jen sladovna. Firma Plzeňský společenský pivovar byla v roce 1928 vymazána z obchodního rejstříku. Pokračovat„Plzeňský společenský pivovar Prior“

Parostrojní pivovar v Křimicích

IMG_0816Parostrojní pivovar v Křimicích byl uveden do provozu v roce 1902. Vařilo se zde pivo   Königsquell a to jak světlé, tak i tmavé, přičemž výstav činil na počátku 20. let 20. století až 15000 hektolitrů ročně. Pivovar však nebyl v provozu dlouho neboť již v roce 1942 se zde pivo přestalo vařit a v roce 1948 byl pivovar zrušen definitivně. Dnes v  prostorách bývalého pivovaru funguje zelárna. Pokračovat„Parostrojní pivovar v Křimicích“