Železniční zastávka Plzeň-Slovany

Při pátrání po podrobnostech o některých plzeňských železničních zastávkách jsem narazil na jednu zajímavost. V číselníku SŽDC SR 70 jsem pod číslem 739961 objevil železniční zastávku Plzeň-Slovany, která by se měla nacházet na kilometru 347,000 trati Plzeň-České Budějovice, což odpovídá místu na začátku Sušické ulice viz mapa.Ve skutečnosti se zde pochopitelně nic nenachází a i v seznamu je uvedena jako neaktivní, ovšem co nyní není, může v budoucnu být.

Železniční zastávka Plzeň-Orlík

Železniční zastávka Plzeň-Orlík se nachází při nejsevernějším okraji města Plzně na trati číslo 160Plzeň-Žatec. Její původní název do 9.12.2012 zněl Třemošná u Plzně zastávka a odkazoval na bezprostřední blízkost města Třemošná. Katastrálně však tato oblast náleží již Plzni. Navíc v minulosti již název Orlík tato zastávka nesla. Její obslužný význam je především pro dva přilehlé průmyslové podniky, neboť je situována do lesního prostoru a od nejbližší obydlené části Třemošné je vzdálena téměř 1 kilometr. Vlastní zastávka na trati vznikla později než trať samotná, neboť ještě v jízdním řádu 1918/1919 uvedena není.

Železniční stanice Plzeň – Koterov

Železniční stanice Plzeň-KoterovŽelezniční stanice Plzeň – Koterov, nacházející se na trati 190 Plzeň-České Budějovice, je druhou plzeňskou železniční stanicí (po hlavním nádraží). Geograficky se nachází na jihovýchodním okraji města směrem k městské části Plzeň – Koterov uprostřed průmyslové zástavby kolem Velenické ulice. Mimo vlastní staniční budovy a dvou již nepoužívaných stavěděl navazuje na stanici jednak manipulační kolej(e) s boční a čelní rampou na jižním okraji a poté rozsáhlý, dnes již velmi zpustlý komplex manipulačních kolejí a souvisejících budov přiléhající k východní části stanice.

Zastávka Plzeň – Zadní Skvrňany

Železniční zastávka Plzeň - Zadní Skvrňany

Zastávka se nachází na železniční trati číslo 170 Plzeň – Cheb v prostoru mezi ulicí Lábkovou a Křimickou. Vybudována byla v letech 2006 až 2007 nákladem 13 mil. Kč ze strany ČD a 6,5 mil. Kč ze strany města. Práce Českých drah na zastávce byly ukončeny v listopadu 2006, související práce pak v květnu 2007. Plné užívání zastávky bylo zahájeno v červenu 2007.
Zastávku tvoří dvě nástupiště o délce 140 metrů pro každý jízdní směr, bezbariérové přístupové rampy a podchod pod tratí. Z důvodu blízkosti sídliště je součástí protihluková stěna.
Původní projekt této zastávky pochází již z roku 1997.