Železniční trať Plzeň – Žatec

Železniční trať Plzeň-Žatec, dříve též Plzeňsko-březenská dráha, je jednokolejná neelektrifikovaná trať označovaná 719, v jízdních řádech pak 160. Licence ke stavbě trati byla udělena Společnosti Plzeňsko-Březenské dráhy (Eisenbahn Pilsen – Preisen – Komotau; EPPK) dne 21.4.1870. Trať byla pro nákladní dopravu uvedena do provozu dne 21.1.1873, pro osobní pak 1.5.1873. Smyslem stavby trati byla především potřeba přepravy hnědého uhlí ze severních Čech do Bavorska. Pokračovat„Železniční trať Plzeň – Žatec“

Železniční trať Plzeň – Cheb

Popis
Železniční trať 0203 Plzeň – Cheb je součástí tratě číslo 170 (dle jízdního řádu pro veřejnost) (Praha-)Beroun-Cheb, tvořící západní část 3. tranzitního železničního koridoru České republiky. Trať je kompletně elektrifikována elektrickým proudem o napětí 25kV a frekvenci 50 Hz . Délka trati činí 106 kilometrů, z toho v úsecích Plzeň – Pňovany (23 km) a Lipová u Chebu – Cheb (9 km) je trať dvojkolejná, v úseku Pňovany – Lipová u Chebu (74 km) jednokolejná. Pokračovat„Železniční trať Plzeň – Cheb“