U kamenného muže

Jedná se o pískovcovou skálu v údolí Radčického potoka, v jejíž spodní části je patrný zbytek vytesaného reliéfu. Původ tohoto reliéfu je...
Mariánský morový sloup

Mariánský morový sloup

Popis Morový sloup na čtvercovém půdorysu je umístěn v severozápadním kvadrantu náměstí republiky. Spodní část tvoří šest schodů vedoucích...