Kampus lékařské fakulty

Záměr vybudovat v prostoru mezi Fakultní nemocnicí Plzeň na Lochotíně a Karlovarskou ulicí kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je již staršího data. Konkrétních rysů tento záměr začal nabírat na počátku tohoto tisíciletí v souvislosti s odkupem potřebných pozemků od města. Spolu s tím začaly vznikat různé návrhy na podobu tohoto areálu. Od roku 2008 již dochází k realizaci záměru a to nejprve směrem k dotacím (2010) a od září 2012 i k prvním terénním pracím na stavbě 1. etapy Univerzitního medicínského centra (UniMeC) a Biomedicínského centra. Autorem architektonického řešení je AS Projekt, s.r.o. a zhotovitelem firma GEMO Olomouc s.r.o. Náklady na stavbu 1. etapy Univerzitního medicínského centra by měly činit 218,3 mil. Kč s plánovaným dokončením v září 2014 a v případě Biomedicínského centra 500,6 mil. Kč s termínem dokončení červen 2015. Univerzitní medicínské centrum, umístěné v sedmipodlažní budově, bude sloužit pěti teoretickým ústavům fakulty: Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Celková užitná plocha bude činit více než 5000 m2. Laboratoře nového biomedicínského centra o ploše 4000 m2 budou v dalších dvou nižších budovách.
Jedna z architektonických studií:

Zamýšlená finální podoba kampusu:
Vizualizace kampusu lékařské fakulty v Plzni

Jak již bylo zmíněno, stavba byla zahájena v září 2012 terénními pracemi , na které navázal v říjnu 2012 archeologický průzkum lokality.


Vizualizace: Webové stránky Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-3211.html

Budova Právnické fakulty ZČU

Budova Fakulty právnické ZČU, původně budova Obchodní a živnostenské komory, byla postavena v letech 1904 až 1906 na místě městského divadla. Stavba byla realizována stavební firmou Josefa Špalka dle návrhu architekta Ladislava Skřivánka a stavitele Josefa Houdka. Budova začala být užívána dne 10.5.1906.

Procháskův ústav

Budova byla vybudována jako Jubilejní okresní dětský domov v Plzni. Vlastní siročinec určený pro osiřelé děti příslušné k Plzni, byl založen v roce 1879. Postupně se během let stěhoval na různá místa. Po spojení se záměrem okresního zastupitelstva byl vybudován tento Jubilejní okresní dětský domov v Plzni. Přípravné práce byly zahájeny již v roce 1928 (v roce 10. výročí samostatného státu, proto jubilejní) a svému účelu začal sloužit v roce 1931. Svému současnému účelu, tedy pro potřeby lékařské fakulty Karlovy university jako sídlo teoretických ústavů byla budova předána po 2. sv. válce. Vznik plzeňské lékařské fakulty lze datovat ke dni 26. října 1945, tedy ke dni rozhodnutí vlády, o čemž dne 27. října 1945 vydal dekret číslo 135 prezident republiky Dr. Edward Beneš. Vlastní přípravy na zřízení tohoto pracoviště trvaly pouhých 70 dnů. Oficiální otevření této „pobočky lékařské fakulty university Karlovy“ bylo dne 16. 12. 1945.