Kampus lékařské fakulty

Záměr vybudovat v prostoru mezi Fakultní nemocnicí Plzeň na Lochotíně a Karlovarskou ulicí kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni je již staršího data. Konkrétních rysů tento záměr začal nabírat na počátku tohoto tisíciletí v souvislosti s odkupem potřebných pozemků od města. Spolu s tím začaly vznikat různé návrhy na podobu tohoto areálu. Od roku 2008 již dochází k realizaci záměru a to nejprve směrem k dotacím (2010) a od září 2012 i k prvním terénním pracím na stavbě 1. etapy Univerzitního medicínského centra (UniMeC) a Biomedicínského centra. Autorem architektonického řešení je AS Projekt, s.r.o. a zhotovitelem firma GEMO Olomouc s.r.o. Náklady na stavbu 1. etapy Univerzitního medicínského centra by měly činit 218,3 mil. Kč s plánovaným dokončením v září 2014 a v případě Biomedicínského centra 500,6 mil. Kč s termínem dokončení červen 2015. Univerzitní medicínské centrum, umístěné v sedmipodlažní budově, bude sloužit pěti teoretickým ústavům fakulty: Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky. Celková užitná plocha bude činit více než 5000 m2. Laboratoře nového biomedicínského centra o ploše 4000 m2 budou v dalších dvou nižších budovách.
Jedna z architektonických studií:

Zamýšlená finální podoba kampusu:
Vizualizace kampusu lékařské fakulty v Plzni

Jak již bylo zmíněno, stavba byla zahájena v září 2012 terénními pracemi , na které navázal v říjnu 2012 archeologický průzkum lokality.


Vizualizace: Webové stránky Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-3211.html

Budova Právnické fakulty ZČU

Budova Fakulty právnické ZČU, původně budova Obchodní a živnostenské komory, byla postavena v letech 1904 až 1906 na místě městského divadla. Stavba byla realizována stavební firmou Josefa Špalka dle návrhu architekta Ladislava Skřivánka a stavitele Josefa Houdka. Budova začala být užívána dne 10.5.1906.

33. základní škola

33. základní škola Plzeň, na adrese Terezie Brzkové 31, byla otevřena 4.9.1978 jako třetí z komplexu škol nového sídliště ve Skvrňanech. Nutno podotknout, že v době otevření nebyla škola ještě zcela dokončena (družina, jídelna, kuchyně, 2 tělocvičny a bazén). V první roce školu navštěvovalo 520 žáků na především I. stupni, přičemž 164 v šesti prvních třídách. 1.9.1981 získává škola statut sportovní školy. Mezi další významné události patří otevření skateboardové dráhy (1998), otevření dopravního hřiště (2001), umělý trávník na fotbalovém stadionu (2003), dokončení areálu vč. víceúčelového hřiště a tartanové dráhy (2005), pojmenování areálu po Josefu Žaloudkovi (2006), volejbalové hřiště s umělou trávou (2008).
33. základní škola

15. základní škola Plzeň

15. základní škola se nachází v ulici Terezie brzkové v Plzni – Skvrňanech. Její vznik je datován do roku 1997 kdy tato škola vzniká sloučením 29. a 30. základní školy v Plzni. V roce 2002 je ke škole připojena i 5. základní škola v Plzni a v roce 2004 základní škola v Křimicích, která se tak stala odloučeným pracovištěm 15. základní školy.