Petrovka

Ochrana oblasti Petrovka byla na výměře 28,0803 ha zřízena Západočeským KNV 3.3.1988. Dnešní statut přírodní rezervace získala v roce 1992....

Petrovská díra

Jeskyně Petrovská díra resp. Velká Petrovská díra, vzniklá erozní činností vody ve skalním výchozu pevných drobnozrnných arkóz, získala svůj...

Okrouhlík

Vrchol Okrouhlík s nadmořskou výškou 386 metrů nad mořem je nejvyšším bodem Přírodní rezervace Petrovka. Tento vrchol převyšující okolní...

Studánka Viktorka

Studánka byla na místě původního prameniště v údolí Radčického potoka obnovena v roce 2013 radčickým spolkem Čtverečkové. Co do chemického...

Kozí pec

Sklaní útvar Kozí pec ve nachází v lesním porostu na severozápadním okraji města Plzně v údolí Radčického potoka. Jedná se o slepencový suk...

U kamenného muže

Jedná se o pískovcovou skálu v údolí Radčického potoka, v jejíž spodní části je patrný zbytek vytesaného reliéfu. Původ tohoto reliéfu je...

Radčická skluzavka

Radčická skluzavka se nachází v soutěsce na horním toku bezejmenného potoka nazývaného někdy Radčický potok na severozápadním okraji města...

Radčický potok

Jako Radčický potok bývá někdy označován levostranný přítok Mže protékající plzeňský městský obvod Radčice. Jedná se však o název lidový...
Stránka 1 z 61